Laatste nieuwsbrief 2023

De laatste nieuwsbrief van 2023. Een roerig jaar, en in afwachting van wat de formatie ons gaat brengen is het fijn om even op te laden tijdens deze vakantieperiode.  Maar zoals Rob Jetten, onze partijleider op 13 december in de tweede kamer zei:  Het klimaat wacht niet…, het onderwijs wacht niet…, en de wereld wacht niet.”  (Zie zijn complete speech hier) Dus laten we elkaar in 2024 ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 14 januari in Villa d’Este, om met nieuwe energie elkaar te blijven motiveren om de schouders er onder te zetten.

Hier een overzicht van de laatste gemeenteraad en een overzicht van activiteiten die op de planning staan waar we iedereen hopen te ontmoeten.

Gemeenteraad 14 december 2023. – 14 december 2023. De stukken staan hier, en de vergadering is terug te luisteren op: https://halderberge.raadsinformatie.nl/vergadering/1063711   

De belangrijkste onderwerpen zoals we deze ook tijdens de steunfractie hebben voorbereid:

Aankoop Veerhuis Oud Gastel: D66 Halderberge heeft wel ingestemd met het raadsvoorstel om ’t Veerhuis te kopen, vanwege het belang voor gebruikers en bezoekers van ’t Veerhuis en voor de leefbaarheid van Oud Gastel. Maar het voelde wel alsof we als raad voor het blok werden gezet om deze beslissing te nemen, zonder dat we alle consequenties voor onze gemeente helder hadden. Zie onze complete reactie op de website voor onze kritische kanttekeningen over onder andere de financiën, de staat van het pand, keuzes die gemaakt worden en vragen voor de toekomst. https://d66.nl/halderberge/nieuws/aankoop-t-veerhuis-in-oud-gastel/

Motie VVD over andere sporthallen – De VVD stelde voor om na de “mislukte privatisering” van sporthal ‘t Veerhuis in Oud Gastel te onderzoeken of ook de sporthallen De Beuk in Oudenbosch en de Parrestee in Hoeven door de gemeente teruggekocht zouden moeten worden met gemeenschapsgeld – zoals nu ook voor ‘t Veerhuis gebeurt.  Als D66 Halderberge hebben we ingestemd met het onderzoek.  Ook hebben we aangegeven niet op voorhand akkoord zijn met de aankoop van deze sporthallen. Juist niet!
Want – we hebben het overzicht nodig zijn van de financiële consequenties van een dergelijke aankoop en beheer, en inzicht in de onderhoud status van deze sporthallen. Dit is namelijk een onderbouwing die bij de overname van ‘t Veerhuis compleet miste. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil D66 Halderberge na discussie in de raad bepalen wat het beste is voor Halderberge.

Wijzigingen algemene plaatselijke verordening (Apv) – Standpunt van D66 Halderberge is dat er vanuit de APV een preventieve werking moet uitgaan, maar dat de regels en voorschriften praktisch en uitvoerbaar moeten zijn en dat was niet het geval bij het artikel over de verontreiniging door paarden en/of pony’s. Dat hebben we ook tijden de commissie -vergadering aangegeven. De fractie van Lokaal Halderberge heeft in dit kader een amendement opgesteld en deze hebben we medeondertekend.

OMWB – Tijdens commissievergadering hebben we al aangegeven dat het voor ons niet duidelijk was dat de geplaatste kanttekeningen door het college soms wel en soms niet leidde tot het indienen van een zienswijze als het gaat om de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen. Het is voor ons niet duidelijk wat de criteria hiervoor zijn.
Wij deelden de mening van de fractie van de WOS en zijn blij, dank, dat zij in dit kader een amendement hebben opgesteld, die wij mede hebben ondertekend.

Hier is een overzicht van onze Art 38 vragen aan het college afgelopen periode:
Landbouw subsidies
Energiek Halderberge
Kunst
 
Nieuwjaarsreceptie(s):
Nieuwjaarsreceptie gemeente Halderberge  (voor alle inwoners, de D66 Halderberge fractie zal aanwezig zijn) – woensdag 10 januari 2024 – 19.00 tot 20.00 – Gemeentehuis

AAV D66 West Brabant voor onze leden – zondag 14 januari 2024 – 14.00 tot 15.30 – Villa d’ Este Oudenbosch

Nieuwjaarsreceptie D66 West Brabant voor alle geïnteresseerden – zondag 14 januari 2024 – 15.30 tot 17.00 – Villa d’ Este Oudenbosch

Steunfracties 2024:
De eerste steunfractie in 2024 is op 22 januari 2024 van 19:30 tot 21:00 in het Kompas in Hoeven. Iedereen is hier van harte welkom om te praten met de fractie (ook niet-leden). Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel je inbreng met ons willen delen, dan kun je altijd contact opnemen, zowel telefonisch als per email.
 
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een mooi, gelukkig, maar vooral gezond 2024. En we kijken ernaar uit om iedereen te ontmoeten en op het nieuwe jaar te toosten tijdens de nieuwjaarsborrel in Villa d’Este zondagmiddag 14 januari!

Halderberge, 23 december 2023

fractie D66 Halderberge

Frits Harteveld, Mark Buijs en Geertien Stuit