Actiepunten per kern & buitengebied

Onze mooie gemeente telt vijf kernen met ieder een eigen karakter en eigenheid. D66 Halderberge wil dit vooral behouden en bewaken dat dit ook zo blijft. Daarnaast heeft Halderberge ook een vitaal buitengebied.

Hoeven

 • Bij het verplaatsen van Het Kompas naar de kerk als de ‘huiskamer’ van Hoeven, erop letten dat er ruimte en gelegenheid is voor alle lokale, culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten;
 • Meer beleving door kunst(werken) in de vernieuwde St. Jansstraat;
 • Bij de uitbreiding van basisschool Uniek goed erop letten dat dit in goede samenwerking met kinderopvang en buitenschoolse opvang gebeurt, want brede school is een gedachtegoed en géén gebouw;
 • Bij de uitbreiding van basisschool Uniek zorgen voor voldoende ruimte en veilige voorzieningen voor voetgangers en fietsers door ze te scheiden van het overige verkeer;
 • Bij de invulling van de nieuwe woonwijk De Bovendonken (aan de Bovendonksestraat) en de herontwikkeling van de locatie van de voormalige bassischool De Lindenlommer en omgeving, inzetten op ‘bouwen naar behoefte’ met vooral aandacht voor huizen voor starters en jongeren;
 • Géén extra verkeer door Hoeven als Etten-Leur gaat bouwen in de Hoge Haansberg;
 • Bij renovatie of aanleg van nieuwe wegen binnen de bebouwde kom goed bekijken wat de plaats van de fietsers en voetgangers zijn:
 • Bovendonksestraat tussen de rotonde Bovenstraat en het fietspad richting de Ericalaan is er slechts een fietspad en géén apart trottoir;
 • Dit geldt ook voor Sprangweg tussen de Halderbergselaan en de St. Janstraat en kan mogelijk worden meegenomen in het plan voor de aanpassing van de N640;
 • N640: in overleg met de omwonenden, de snelheidsremmende maatregelen aanpakken en de maximumsnelheid aanpassen met als uitgangspunt dat de inrichting van de weg, de snelheid moet uitnodigen, waarbij politietoezicht alleen aanvullend kan zijn.

Beeld: D66

Bosschenhoofd

 • Bij het verbouwen en uitbreiden van de Blokhut naar dorpshuis, erop letten dat het een ontmoetingsplek wordt waar alle verenigingen gebruik van kunnen maken;
 • Realiseren van de uitbreiding van de 165 vierkante meter van basisschool ’t Bossche Hart;
 • Verwelkomen van supermarkt “Coop” en behoud van de aanwezige winkels en stimuleren uitbreiding markt/standplaatsen;
 • Onderzoek naar verkeersremmende maatregelen op de Pastoor van Breugelstraat in overleg met omwonenden;
 • Met als uitgangspunt dat de inrichting van de weg, de snelheid moet uitnodigen, waarbij politietoezicht alleen aanvullend kan zijn;
 • Alleen bestemmingsvrachtverkeer doorlaten;
 • Behouden bereikbaarheid van buslijn;
 • Géén vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door Bosschenhoofd;
 • Overlast van het aantal vliegbewegingen van vliegveld Seppe beperken.

Beeld: D66

Oud Gastel

 • Uitvoeren centrumplannen die worden gedragen door een brede afvaardiging van de inwoners;
 • Meer beleving door kunst(werken) in en rond de markt;
 • Bij het bouwen van huizen op Bernardushof (naast Laurentiuskerk), langs de provinciale weg achter begraafplaats, de herontwikkeling van het terrein De Linde en St. Joannesschool, inzetten op ‘bouwen naar behoefte’ met vooral aandacht voor huizen voor starters en jongeren;
 • Behouden geldautomaat in de DA drogisterij;
 • Behoud zwembad “Blankershove” op de huidige plek. Nieuwbouw elders wordt onbetaalbaar en betekent einde van het zwembad;
 • Onderzoek doen naar vervangen van busoverstaplocatie voor een mobiliteitshub aan de Kruislandseweg;
 • Aantal kleedkamers van SC Gastel is te weinig vanwege toename aantal leden; onderzoek doen naar mogelijkheden om gebruik te maken van het nabijgelegen Veerhuis.

Beeld: D66

Stampersgat

 • Bij de bouw van het appartementencomplex Rebus, de plannen van voor woningen in de kerk en de bouw van woningen in de voormalige pastorietuin, inzetten op ‘bouwen naar behoefte’ met vooral aandacht voor huizen voor starters en jongeren;
 • Bij de renovatie van dorpshuis De Steiger tot dé sfeervolle huiskamer van Stampersgat, erop letten dat alle verenigingen een plek krijgen en dat er een horeaca-functie wordt gerealiseerd;
 • Stimuleren waterrecreatie: meer verbinding zoeken van Stampersgat met het water als ‘dorpsplein aan het water’;
 • Vergroten leefbaarheid door autobedrijf Verhoeven te verplaatsen naar de werf De Roterij;
 • Doorontwikkeling van de werf De Roterij in samenwerking met Waterpoort.

Beeld: D66

Oudenbosch

 • Bij het bouwen van woningen in de woonwijk Groene Vaart (op het terrein van voormalig sportpak Pagnevaart), in Sint Anna en Mariaschool en aan Havendijk inzetten op ‘bouwen naar behoefte’ met vooral aandacht voor huizen voor starters en jongeren;
 • Bij de nieuwbouw van het Markland college, erop letten dat het een duurzaam en goed uitgerust gebouw wordt voor toekomstgericht onderwijs;
 • Meer beleving door kunst(werken) in de winkelstraten en rond de haven;
 • Bij de uitbreiding van basisschool De Klinkert door een aantal lokalen/gebouwen op de schoolpleinen, erop letten dat de kinderopvang een goede plek krijgt in een goed gebouw;
 • Veiliger maken van afrit A17 De Kralen door in gesprek te gaan met provincie en Rijkswaterstaat over het vrachtverkeer;
 • Géén vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door Oudenbosch

Beeld: D66

Buitengebied

 • Uitvoering geven aan diversiteit zoals vastgelegd in gebied De Stoof en omgeving als onderdeel van het project Vitaal buitengebied;
 • Agrariërs hebben buitengebied gemaakt en zijn belangrijk voor het verantwoord in stand houden van dit buitengebied; zij beseffen als geen ander dat ze het beheer hebben voor de volgende generaties;
 • Een innovatief en duurzaam beleid ten aanzien van landbouw en veeteelt is noodzakelijk door het ondersteunen van agrariërs bij verbetering en vergroening van de bedrijfsvoering en hergebruik van de gebouwen;
 • De agrarische sector ondersteunen bij veranderingen, zoals bijvoorbeeld de overgang naar “carbon farming” met als doel om door natuurlijke, biologische processen zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen en in de bodem vast te leggen als koolstof;
 • Voorkomen uitbreiding megastallen en steun bieden bij zoeken naar duurzame oplossingen.

Beeld: D66