Frits Harteveld

Beeld: D66

Samen met Team D66 Halderberge, het D66-geluid in Halderberge meer onder de aandacht te brengen en luider te laten klinken.

  • 60 jaar
  • Den Haag
  • Hoeven
  • Hij/hem

Voor de eerste keer in bijna 25 jaar doet D66 weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Halderberge. Met volle overtuiging en veel enthousiasme, heb ik mij beschikbaar gesteld als lijsttrekker van D66 Halderberge.

Al jarenlang ben ik lid van D66 vanwege het sociaal-liberaal gedachtegoed. Met name de aandacht voor onderwijs, bestuurlijke vernieuwing en een gezonde, schone en betere wereld spreken mij erg aan en wil ik mij graag voor blijven inzetten.

Vanaf 2006 ben ik namens Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) actief in de Halderbergse politiek. Ik heb sinds die tijd met veel plezier ervaring opgedaan als raadslid in de coalitie en de oppositie en als wethouder. Deze kennis en ervaring wil ik nogmaals graag inzetten, nu voor D66 Halderberge.

Mijn naam is Frits Harteveld, getrouwd met Annemarie en we hebben vier kinderen: twee meiden (Jente en Kaja) en twee jongens (Hidde en Siebe) in de leeftijd van 23 tot 16 jaar..

Aan de Universiteit van Utrecht heb ik Milieukunde gestudeerd en daarnaast heb ik mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Binnen het onderwijs en bij verschillende gemeenten en een waterschap heb ik diverse functies vervuld. Ook heb ik gewerkt binnen de profitsector bij Elsevier opleiding en advies. Op dit moment werk ik als griffier bij de gemeente Goirle.

Mijn hobby’s zijn lezen, muziek, reizen en tennissen (een heel gezellig herentennisteam op vrijdagavond).

Team D66 Halderberge is een nieuw fris enthousiast team met een mix van nieuwe, jonge talenten en ervaren kandidaten.

We hebben een diverse kandidatenlijst en daar ben ik blij mee!

Ik ben trots op deze 18 top kandidaten van Team D66 Halderberge.

Samen met dit team verheug ik me erop om met veel energie en overtuiging een geweldig resultaat te boeken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Met deze mix van nieuwe, jonge en ervaren gezichten, vertrouw ik erop dat we na de verkiezingen alle inwoners uit Halderberge goed kunnen vertegenwoordigen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)


Halderberge heeft veel mooie plekken, maar op zaterdag/zondag
vind ik het altijd leuk en belangrijk om naar het sporten van onze kinderen te gaan kijken (voetbal en korfbal) en daarbij ook om een praatje met de ouders te maken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ruimte voor het bouwen van minimaal 1.000 woningen in de komende periode met bijzondere aandacht voor huizen (koop/huur) voor starters/jongeren.

Halderberge is klimaat-klaar vóór 2045.
Contact en communicatie met inwoners wordt topprioriteit en het gemeentebestuur gaat naar de inwoners toe om informatie op te halen en te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen;
meer aandacht voor het perspectief van jongeren door naar hen toe te gaan en te vragen op welke wijze en hoe ze betrokken willen worden: digitaal, per thema, op het gemeentehuis of…wie weet op een andere manier;
de gemeente denkt mee en is begripvol in het contact met inwoners met het motto:
ja, mits…. en stemt communicatie af op de wens van de klant, de inwoners, door te vragen op welke wijze en hoe de communicatie dient te verlopen: per e-mail, telefoon, afspraak, keukentafelgesprek of…op een andere manier;