Aankoop ’t Veerhuis in Oud Gastel

D66 Halderberge heeft ingestemd met het raadsvoorstel om ’t Veerhuis over te nemen, vanwege het belang voor gebruikers en bezoekers van ’t Veerhuis en de impact op de leefbaarheid van Oud Gastel.
Het voelt wel alsof we als raad voor het blok werden gezet om deze beslissing te nemen, zonder dat we alle consequenties voor onze gemeente helder hadden. Daarbij hadden we kritische kanttekeningen.

Alternatieven
Er zijn geen bevredigende antwoorden gegeven welke alternatieven er waren en overwogen zijn om de binnensportmogelijkheden, bewegingsonderwijs en dorpshuisfuncties voor de inwoners op een andere manier te garanderen. 

Privatisering
De VVD-fractie heeft aangegeven dat de privatisering is mislukt. Daarmee zijn wij het eens, maar we stellen ons dan wel de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe heeft het achterstallig onderhoud zich zo kunnen opstapelen? Hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden? Deze vragen bleven onbeantwoord.

Daarnaast bestaan er nog vele onzekerheden.

Gebiedsvisie
Zoals bekend is er geen duidelijke visie voor het gebied rond ’t Veerhuis en het busstation. ’t Veerhuis staat zelfs op de nominatie om over 5 à 10 jaar te worden gesloopt, en het is nog niet zeker of een nieuw Veerhuis op dezelfde locatie zal verrijzen. Dus besteden we dit gemeenschapsgeld wel op de juiste manier?

Financiën
De aanzienlijke uitgave van ongeveer 1,25 miljoen euro en het achterstallig onderhoud van circa 5 ton hebben aanzienlijke financiële gevolgen, en we vragen ons af wat dit voor de toekomst betekent.

Keuzes en prioriteiten
Tijdens de algemene beschouwingen hebben wij, samen met andere fracties, aandacht gevraagd voor de financiële situatie van Halderberge, die momenteel niet rooskleurig is. We begrijpen dat dit voornamelijk te wijten is aan de vele lopende projecten en investeringen. We zien dat de kosten van lopende projecten stijgen en weten dat er nog meer projecten zullen volgen, zoals bijvoorbeeld het huis van Halderberge. En nu komt er nog een nieuw project bij….

Door deze financiële situatie zijn de vernieuwbouw van basisscholen De Bukehof en De Regenboog wel uitgesteld tot minstens 2027. Dat roept vragen op over de keuzes die gemaakt worden, en de prioriteiten daarbij. Hier blijven we als D66 Halderberge kritische vragen over stellen.