Werk en inkomen

Beeld: Arend-Jan Wonink

De staat van de Groninger economie is hoopgevend, want een krachtige economie creëert kansen voor inwoners en ondernemers om hun dromen en ideeën voor de toekomst waar te maken. D66 wil het bedrijfsleven de kans geven om te ondernemen en de productiviteit te verhogen door effectiever en efficiënter te werken. Zo behouden we de werkgelegenheid voor huidige en toekomstige inwoners. 

Daarvoor zijn verbinding en sociale cohesie essentieel, evenals als excellent onderwijs en respect voor elkaar. Wat kunnen bedrijven betekenen voor Groningen en wat verwachten we van elkaar? Hoe kan de gemeente de bedrijven helpen om de productiviteit te verhogen en de werkgelegenheid te verbeteren?

Daarom willen wij

 • Faciliteer bedrijven en ZZP’ers die zich willen vestigen in de binnenstad, dorpen en woonwijken.
 • Zorg voor broedplaatsenbeleid: het concentreren van creatievelingen en ondernemers zorgt voor prachtige crossovers.
 • Richt de gemeentelijke acquisitie meer op grote werkgevers die op de lange termijn voor structurele groei en werkgelegenheid te zorgen.
 • Faciliteer sectororganisaties voor bedrijven die lastig bij elkaar te brengen zijn, bijvoorbeeld in de creatieve industrie.
 • Stel de gemeente meer open als proeftuin voor innovaties van bijvoorbeeld het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Zorg voor voldoende beschutte werkplekken.
 • Ga het gesprek aan met werkgevers over geschikte banen voor iedereen.
 • Stel hogere eisen aan de toegankelijkheid van werkplekken en geef daarbij als gemeente zelf het goede voorbeeld.

Dit hebben we bereikt

 • Nieuw beleid voor de markt van overnachting, retail en horeca.
 • Een nieuwe vestigingskader en gezamenlijke agenda voor Zernike Campus.
 • Een visie en investeringsplan voor Martini Trade Park en Hoendiep.