Werk en inkomen

Omarm nieuwe arbeidsmarkt-ontwikkelingen

Het aantal mensen dat een eigen bedrijf start of aan het werk gaat als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) neemt nog steeds toe. Ondernemers kiezen bewust voor een vrije manier van werken, vaak in samenwerking met anderen. Uit onderzoek blijkt dat ZZP’ers die bewust hebben gekozen voor deze manier van werken geen baan in loondienst ambiëren, maar zelfstandig willen blijven.

Als ze niet uit huis willen werken, zoeken ze elkaar graag op, in verzamelgebouwen of creatieve broedplaatsen waar ze elkaar kunnen stimuleren en inspireren. D66 wil dat de gemeente ZZP’ers blijft stimuleren en faciliteren, onder andere door middel van een effectief broedplaatsenbeleid.

Bevorder hybride manieren van werken

Tijdens de lockdowns de afgelopen jaren zijn veel mensen gewend geraakt aan het werken vanuit huis, waarbij ze sterk afhankelijk waren voor een goed werkend internet. Naar verwachting zullen veel mensen in de toekomst vaker kiezen voor een combinatie van werken op kantoor en thuis. Ook lijkt het zo dat vergaderingen, evenementen en bijeenkomsten vaker zowel online als fysiek zullen plaatsvinden.

De voordelen hiervan zijn legio: mensen hoeven daardoor minder te reizen en kunnen werk en privé zo beter op elkaar afstemmen. Goede faciliteiten om thuis te kunnen werken zijn daarom geen pré maar een must. Om deze trend te bevorderen is het essentieel dat de gemeente in alle wijken en dorpen snel internet van hoge kwaliteit laat aanleggen.

Maak de Groninger arbeidsmarkt aantrekkelijker voor jonge werkenden

Groningen telt een aantal prachtige onderwijsinstellingen die vele duizenden jongeren van binnen en buiten de gemeente opleiden voor de arbeidsmarkt. Groningen is geliefd als studentenstad bij studenten uit het hele land en ook internationale studenten weten Groningen te vinden.

Na het behalen van hun bul of diploma wil een deel van deze studenten graag in Groningen aan het werk. Om al deze hooggekwalificeerde jonge mensen te behouden voor de gemeente moeten we ervoor zorgen dat we passende bedrijven aantrekken en een goed ondernemers- en vestigingsklimaat creëren zodat bestaande bedrijven kunnen groeien. Ook de bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol.

Creëer een inclusieve arbeidsmarkt

Van oudsher telt Groningen veel werkzoekenden die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Werken helpt mensen om aansluiting te houden met de samenleving en zelf regie te nemen over hun leven. Daarom willen we dat de gemeente er alles aan doet om de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken voor iedereen: voor pas afgestudeerde studenten en voor langdurig werklozen, voor mensen met een beperking en voor ouderen.

Meer hierover is te lezen in ons hoofdstuk 2.5 over inclusiviteit en diversiteit. Verder roepen we de gemeente op om samen werkgevers in te zetten op geschikte werkplekken voor iedereen. We willen dat er hogere eisen worden gesteld aan de aan de toegankelijkheid van werkplekken. Ook willen we dat er altijd voldoende beschutte werkplekken moeten zijn voor mensen die echt niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.