Leven in vrijheid in een veilige gemeente

Beeld: Arend-Jan Wonink

Leven in vrijheid vraagt om een veilige leefomgeving. Wij willen dat alle inwoners en bezoekers van onze gemeente zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn en in vrijheid te kunnen leven. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of de politie, maar van ons allemaal. Als inwoners Groningen kunnen we zelf bijdragen aan een veilige stad, dorp en buurt, zodat we in vrijheid kunnen genieten wat deze gemeente ons te bieden heeft.

Helaas komt er ook bij ons criminaliteit voor waardoor niet iedereen zich veilig en vrij voelt. D66 staat voor handhaving waar dat nodig en mogelijk is en een effectieve en doelgerichte aanpak van de veiligheid. Daarbij moeten we ook altijd goed kijken naar de achtergronden en oorzaken van problematiek die leidt tot onveiligheid met het doel herhaling te voorkomen. 

Dit willen wij

 • Zorg voor meer verbinding tussen inwoners met wijkagenten en BOA’s.
 • Werk samen met scholen, politie, jeugdzorg en andere instellingen om jeugdproblematiek te bestrijden en vooral te voorkomen.
 • Houd in het kader van overlast of criminele activiteiten gesloten woningen beschikbaar voor sociale huur. 
 • Roze in blauw: betrek ook ervaringsdeskundigen vanuit de instanties bij aangiften en dergelijke.
 • Wees zeer terughoudend met de inzet van digitale middelen in verband met de inbreuk op de privacy en voorkom etnisch profileren.
 • Wees uiterst terughoudend met cameratoezicht en voorzichtig bodycams en alleen als tijdelijk middel.
 • Zet het experiment van de regulering van de wietteelt door.
 • Ga alle vormen van straatintimidatie actief tegen.
 • Schrap preventief fouilleren uit het bevoegdheidspakket van de burgemeester.
 • Zet samen met de nachtraad een nachtstadhuis op voor het testen van drugs en het geven van voorlichting over drugs en alcohol, maar ook bij het ervaren van seksuele intimidatie. 
 • Bied club- en barpersoneel cursussen aan signalen en situaties aangaande drugsgebruik, seksueel overschrijdend gedrag of andere vormen van agressie te herkennen en ermee om te gaan.
 • Bied sekswerkers in samenwerking met maatschappelijke organisaties uitstapprogramma’s aan, bescherm de privacy en erken dat het sekswerk werk is. Criminaliseren is onwenselijk.  
 • Breid in overleg met de omwonenden vuurwerkvrije zones verder uit en handhaaf het landelijke beleid dat knalvuurwerk en vuurpijlen verbiedt.
 • Evalueer hoe de komende jaarwisseling verloopt en overweeg op basis daarvan pas een totaalverbod op vuurwerk.
 • Zet het initiatief van Shelter City voort. 
 • Koester het demonstratierecht en zorg dat demonstraties niet onnodig worden ingeperkt.

Dit hebben wij bereikt

 • De tippelzone is gesloten, met goede nazorg voor de sekswerkers.
 • Het gebruik van lachgas is gereguleerd zonder over te gaan op een totaalverbod.
 • De gemeente heeft geïnvesteerd in digitale veiligheid en de bestrijding van cybercrime.