Ondernemerschap en innovatie

Beeld: Arend-Jan Wonink

Voor een vitale gemeente als Groningen zijn ondernemerschap en innovatie sleutelwoorden. Hier hebben we een sterke sectoren bijvoorbeeld ICT, zorg, horeca en cultuur en ruimte om bedrijven te beginnen. Ondernemers, en dan met name het MKB, vormen al jaren de ruggengraat van een sterke gemeente.

Met hun innovatieve ideeën, creatieve plannen en toekomstgerichte projecten houden ze de gemeente vitaal, financieel gezond en toekomstbestendig. D66 wil dan ook ondernemers binnen onze gemeentegrenzen stimuleren en werkgevers daarbuiten verleiden om zich hier te vestigen

Daarom willen wij

 • Bevorder de samenwerking in de kennisdriehoek en versterk de banden tussen onderwijs, bedrijfsleven en publieke sector.
 • Geef ruimte aan diversificatie van het totaalaanbod en het vermengen van verschillende soorten dienstverlening in bedrijven.
 • Maak een actieplan met ondernemers om binnenstad en wijk/dorpswinkelcentra divers te houden, maar ook om leegstand tegen te gaan.
 • Laat ondernemers zelf hun openingstijden bepalen.
 • Stel de gemeente vaker open als proeftuin voor innovaties van bijvoorbeeld het MBO, de Hanzehogeschool, het UMCG en de RUG.
 • Ondersteun en begeleid startende ondernemers bij hun start en verdere groei.
 • Geef ondernemend talent onder bestaande en startende ondernemingen ruim baan.
 • Geef startende ondernemers meer ondersteuning bij het opzetten van hun onderneming door toegang te bieden tot cursussen in bijvoorbeeld het maken van een businessplan.
 • Zoek ondernemers op met open vizier, luister naar hun ideeën en spreek verwachtingen naar elkaar uit. 
 • Continueer het Fonds Groningen, waarin ondernemersverenigingen zelf bepalen waaraan ze een deel van de opslag op de onroerendezaakbelasting willen uitgeven.
 • Stimuleer ondernemers om over de gemeentegrenzen heen te ondernemen.
 • Ondersteun activiteiten die samenwerking in het noorden bevorderen.
 • We herwinnen openbare ruimte in het centrum, kijk dan ook waar ondernemers meer ruimte kunnen krijgen voor hun terras of andere activiteiten die zij ontplooien die de leefbaarheid bevorderen. 
 • Stimuleer ondernemers om over de gemeentegrenzen heen te ondernemen.

Dit hebben we bereikt

 • Impuls aan bedrijventerreinen zoals Westpoort met vestiging van nieuwe bedrijven
 • Verbinden van Werk en Inkomen met Economische Zaken door middel van inzet Skills paspoort waarmee competenties werkenden en werkzoekenden duidelijk worden voor een volgende loopbaanstap
 • Ondernemers ondersteund tijdens de Coronaperiode met duidelijke regels, financiële bijdragen en lokale initiatieven zoals van OTP.
 • Realisatie van komst toekomstige innovaties en werkgelegenheid bijvoorbeeld de Hyperloop.
 • Bijdragen namens Groningen aan Deltaplan voor het Noorden en JTF waarmee voor de visie en budgetten voor komende jaren kunnen worden ingevuld.
 • Groningen is uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie in 2020-2021.