Ondernemerschap en innovatie

Zwengel samenwerking tussen ondernemers aan

Ondernemers in onze gemeente zijn veerkrachtig en hebben zich al tijdens de recente crisis weer volop gestort op nieuwe plannen en projecten. D66 wil dat de gemeente ondernemers stimuleert om hun bedrijf verder uit te bouwen en innovaties te realiseren. Door in de kennisdriehoek van ondernemers, onderwijs en wetenschap nauw samen te werken kan het MKB forse stappen zetten.

D66 vindt dat deze samenwerking nog niet in de volle breedte goed uit de verf komt. Daarom willen we dat de gemeente als aanjager van ondernemerschap en innovatie deze samenwerking verder faciliteert en aanmoedigt. Dat kan bijvoorbeeld door sessies te organiseren, netwerken nieuw leven in te blazen en ondernemers te helpen met service en reductie van de regeldruk.

Maak Groningen aantrekkelijk voor bedrijvigheid

Groningen verwelkomt ondernemende pioniers en creatieve geesten om binnen de grenzen van onze gemeente hun bedrijf te vestigen of straten. Als eenmanszaak of groot bedrijf. Als bewuste eenpitter of ambitieuze groeibriljant. In samenwerking met organisaties als VNO-NCW MKB Noord, OTP, KVK, brancheorganisaties en lokale bedrijfsverenigingen en kennisinstellingen kunnen we ondernemers ondersteunen bij de start en hun groei of als ze zich hier willen vestigen.

Dat kan door aanvragen voor vergunningen te vereenvoudigen en overbodige bureaucratische drempels weg te nemen. Innovatie floreert als mensen elkaar inspireren en tot nieuwe creatieve ideeën komen. Geef ondernemend talent onder bestaande en startende ondernemingen ruim baan. Stel de gemeente bijvoorbeeld veel meer open als proeftuin voor innovaties, bijvoorbeeld in samenwerking met het MBO, de Hanzehogeschool, de RUG en het UMCG.

Geef ondernemers zelf de regie

Ondernemers zijn over het algemeen zeer zelfredzaam en hebben allerlei goede ideeën over de toekomst. Daarom willen wij het MKB zelf de regie geven als het gaat om nieuwe plannen. Beter luisteren naar ondernemers is het devies.

Laat ondernemers merken dat ze welkom zijn, dat de gemeente open staat voor hun ideeën en bereid is om verder te denken. Spreek van beide kanten uit wat je van elkaar verwacht en heb respect voor de positie van de ander. Samen kunnen gemeente en ondernemers zich onderscheiden door vol overtuiging naar buiten te brengen waar innovatief Groningen voor staat en zich onderscheidt van andere gemeenten.

Versterk de banden tussen onderwijs en ondernemers

Ondernemerschap verdient veel meer aandacht in het onderwijs. Jongeren van nu zijn het personeel en de jongeren van de toekomst. Goed onderwijs, inspirerende begeleiding en interessante stages bereiden jongeren voor de arbeidsmarkt.

Hoe beter zij worden voorbereid en alvast kennis kunnen maken met de werkvloer, hoe beter hun aansluiting bij het werk en groter de kans dat ze kiezen voor een richting die bij hun past. D66 wil dat de gemeente de banden tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder versterkt en ondernemers stimuleert om stagiaires de kneepjes van het vak te leren. De gemeente kan daarbij zelf het goede voorbeeld geven.

Zet in op een duurzame economie

Ondernemers kunnen met hun innovatieve ideeën ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gemeente. Werk als gemeente samen met ondernemers om de circulaire economie verder vorm te geven en stimuleer het nemen van duurzame beslissingen.

Geef extra aandacht aan ondernemingen die niet alleen winst willen maken, maar een duidelijk maatschappelijk doel nastreven. Ondersteun ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen en geef zelf het goede voorbeeld als duurzame aanbesteder. Zo creëren we niet alleen kansen voor economische groei, innovatie en duurzame werkgelegenheid.

Onderneem over de grenzen heen

Verder stopt ondernemerschap niet bij de gemeentegrenzen. Juist door actief samen te werken met andere regio’s, kunnen we de economische potentie van het hele noorden versterken. Stimuleer ondernemers om over de gemeentegrenzen heen te ondernemen en ondersteun activiteiten die samenwerking in het noorden bevorderen. Zo kan Groningen de contacten met andere stedelijke regio’s in het noorden, zoals Leeuwarden, Emmen en Assen, verder versterken en uitbreiden. Ook willen wij dat alle kansen in grote gezamenlijke programma’s zoals NPG, Groeifonds en JTF ten behoeve van onze inwoners worden benut.