Mobiliteit

Beeld: Arend-Jan Wonink

Verbinding tussen wijken en binnenstad, dorpen en buurten, inwoners en bezoekers. Door de mobiliteit binnen de gemeente goed te organiseren, stimuleren we een de duurzame ontwikkeling en brengen we inwoners, bezoekers en ondernemers met elkaar in contact. Voor je nieuwe plannen ontwikkelt en uitvoert, moet je eerst de mobiliteit op orde brengen, niet andersom, zoals in het verleden vaak gebeurde.

Dat is geen eenvoudige opgave, want wat voor een verbinding voor de een kan een barrière opwerpen voor de ander. D66 zet de voetganger en de fiets op een, gevolgd door OV en mobiliteit. Zo houden we Groningen optimaal bereikbaar én leefbaar. Daar moeten we samen dus goed over nadenken.

Dit willen wij

 • Creëer betere oost-westverbindingen in de stad, via bijvoorbeeld een groene golf op de Van Iddekingeweg of een nieuw fietspad.
 • Verplaats scooters naar de rijbaan en verban scooters met verbrandingsmotoren uit de binnenstad.
 • Maak een tunnel voor de snelfietsroute naar Zernike, onder de Eikenlaan door.
 • Bouw een nieuwe fietsparkeergarage in de binnenstad, bij voorkeur aan de westelijke kant en in ieder geval in de buurt van de Vismarkt. 
 • De norm in alle woonwijken wordt 30 kilometer per uur en streef naar autoluwe woonstraten in de wijken en dorpen.
 • Stel een samenhangend netwerk van looproutes samen die voor iedereen toegankelijk zijn
 • Breid het aantal treinen naar de Randstad, Leeuwarden en Bremen-Hamburg verder uit, leg de Lelylijn aan, maak werk van de Wunderlinie en de Nedersaksenlijn en laat stations bouwen aan de Suikerzijde en op de Zernike Campus.
 • Verhoog het aantal laadpalen in de gemeente en voeg ze toe aan lantaarnpalen in nieuwbouwwijken, naar het voorbeeld van Arnhem.
 • Vergroen het voor- en achterplein van het vernieuwde hoofdstation.
 • Ga met alle scholen in gesprek zodat het verkeersexamen overal weer terugkeert.
 • Maak een aanvalsplan voor het terugdringen van files met behulp van de fiets en neem daarin routes vanuit met name Ten Boer, Haren, Leek/Roden en de fietssnelweg naar Assen mee.
 • Stimuleer ouders en kinderen om lopend of op de fiets naar school te gaan.
 • Introduceer elektrische cargobikes die de binnenstad en andere winkelcentra bevoorraden, zodat we het vrachtverkeer in het centrum beperken, maar voorkom overlast van transportscooters in de binnenstad. 
 • Beperk het aantal vervoersbewegingen van busjes in wijken en buurten door het bezorgen en ontvangen van postpakketten anders te organiseren, bijvoorbeeld via dorpshuizen, wijkcentra en andere opties in de wijken zelf.

Dit hebben we bereikt

 • We hebben meer doorfietsroutes laten aanleggen en we geven fietsers en voetgangers de ruimte in de binnenstad.
 • Alle stadsbussen rijden sinds 2020 elektrisch.
 • Er komt een groene verbinding tussen de Oosterpoort en Groningen-Zuid.