Vrij zijn begint met het beste onderwijs

Beeld: D66

Voor D66 is onderwijs uiteraard een van onze belangrijkste thema’s, zeker in Groningen met zoveel studenten en grote onderwijsinstellingen. Hier zijn succesvolle concepten als de Vensterschool en de weekendschool ontstaan en wij zijn het dan ook aan onze stand verplicht dat we steeds met goede ideeën komen. Ideeën waarmee we het onderwijs verder willen helpen: niet alleen voor scholieren en studenten, maar voor iedereen. Want leren dat doe je je leven lang. 

Wat wil D66 concreet?

 • D66 wil de Rijke Schooldag op alle scholen invoeren, met name in wijken waar veel kansarme kinderen wonen. 
 • Breid stap voor stap kinderopvang en voorschoolse onderwijs flink uit van zes naar minimaal zestien uur per week voor alle kinderen, ongeacht of de ouders werken of niet.
 • Bied gratis huiswerkbegeleiding aan op het primair en voortgezet onderwijs en stel al het benodigd schoolmateriaal, inclusief devices gratis beschikbaar aan alle leerlingen.
 • Zet in op extra aanvullende initiatieven tot beter lezen, schrijven en rekenen, bijvoorbeeld door betere samenwerking met bibliotheken en initiatieven als Schoolschrijver.
 • Maak afspraken met schoolbesturen over de invoering van brede brugklassen en 10-14 scholen waardoor we de huidige vroege selectie van kinderen uitstellen tot een later moment.
 • Maak het aantrekkelijk om op de fiets of lopend naar school te komen.
 • Stimuleer en faciliteer Leven Lang Leren voor werknemers, werkzoekenden en flexwerkers.
 • Stimuleer internationale samenwerking, ook op het vlak van onderwijs, en draag zorg voor optimale randvoorwaarden zoals huisvesting.
 • Onderwijsvernieuwingen en -pilots doen we samen met de scholen en we sluiten daarin aan bij wat zij zelf zeggen nodig te hebben.
 • Zorg dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met studentenhuisvesting op het Zernike-terrein.

Wat hebben we bereikt?

 • Sinds 2018 kent onze gemeente geen zwakke scholen meer.
 • Alle peuters in Groningen krijgen twee dagen voor en vroegschoolse educatie, omdat de ongelijkheid al in de jongste jaren begint.
 • We hebben het Onderwijspact gesloten: een unieke samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen op breed niveau, niet alleen bestuurlijk.