Groningen is financieel gezond

Beeld: Arend-Jan Wonink

Jaarlijks mag de gemeente ruim een miljard gemeenschapsgeld uitgeven. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij serieus nemen. We willen geen rekening neerleggen bij toekomstige generaties en daarom vinden we een stevig financieel fundament van essentieel belang. We moeten zorgvuldig omgaan met het geld van de gemeenschap en we willen onze inwoners hierover meer zeggenschap geven.

Wat wil D66 concreet?

 • Voer geen taken uit die anderen beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren.
 • Kijk bij aanschaf van diensten en goederen niet alleen naar de aanschafkosten, maar ook naar de kosten op de lange termijn en de maatschappelijke kosten en baten.
 • Spreek af dat de gemeente periodiek onderzoek doet naar de maatschappelijke kosten en baten van bestaand gemeentelijk beleid op korte én op lange termijn.
 • Blijf beleid verbeteren door te experimenteren met nieuwe werkwijzen.
 • Ga door met het onderhouden van een gemeentelijke buffer om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.
 • Dring aan bij het Rijk om tijdiger inzicht te geven in de hoogte van de Rijksuitkeringen en blijf lobbyen voor voldoende middelen.
 • Als het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de zorgtaken van de gemeente, moeten we zo snel mogelijk de lokale belastingen weer verlagen.
 • Maak per wijk en dorp voor inwoners inzichtelijk waaraan gemeenschapsgeld wordt besteed, bijvoorbeeld via een website waarop inwoners eenvoudig op een kaart kunnen zien welke uitgaven de gemeente in hun wijk of dorp doet.
 • Wij zijn voorstander van simpele en handhaafbare belastingen, tenzij we ermee kunnen vergroenen.
 • We willen de gedifferentieerde logiesbelasting afschaffen en ook andere belastingen waar mogelijk versimpelen.

Wat hebben we bereikt?

 • De hondenbelasting is afgeschaft.
 • Inwoners hebben toegang gekregen die ze nodig hebben om de gemeente te kunnen uitdagen (right to challenge) en om burgerbegrotingen op te stellen.
 • Bewoners hebben meer zeggenschap gekregen over de besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp.