Leven met gaswinning en mijnbouw.

Beeld: Arend-Jan Wonink

Ons aardgas verwarmt Nederlandse huizen en versterkt de Nederlandse economie. Groningen heeft te maken met de keerzijde: aardbevingen en scheuren in onze huizen. Wij zitten met de gevolgen. Wij voelen ons niet veilig. Bij ons staat de woningmarkt op slot.

Dat kan niet langer zo: mensen moeten zich weer veilig voelen op hun eigen grond, in hun eigen huis. Dat geldt voor de Ommelanden maar ook voor de dorpen binnen de gemeente Groningen.

Daarom willen wij

  • Maak haast met het afhandelen van de schades.
  • Zorg dat inwoners snel weten waar ze aan toe zijn.
  • Maak haast met het versterken van huizen, publieke gebouwen en maatschappelijk vastgoed.
  • Voer het Nationaal Programma Groningen voortvarend uit.
  • Zorg dat we genoeg goed opgeleide vakmensen voor zowel schadeherstel en versterking als voor andere sectoren.
  • Bouw genoeg wisselwoningen in de dorpen waar ze nodig zijn.
  • Zie er scherp op toe dat de gemeente zelf de regie in handen houdt om inwoners zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen.

Dit hebben we al bereikt

  • Inwoners mogen zelf bepalen hoe deze herstelgelden worden besteed.
  • We hebben wisselwoningen laten bouwen.
  • Er is een aardbevingsacademie opgericht.