Leven met gaswinning en mijnbouw

Maak haast met het afhandelen van de schades

De aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning hebben grote gevolgen voor de inwoners van Groningen. In de hele gemeente hebben inwoners te maken met schade aan hun woningen. Vooral in de dorpen Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge en Woltersum is de schade groot. De problematiek heeft ervoor gezorgd dat veel dorpsbewoners geen enkel vertrouwen meer hebben in de overheid. Wij vinden al heel lang dat dit zo niet langer kan.

Er moet veel meer vaart worden gemaakt met het uitbetalen van de schade en het versterken van huizen. Onze inwoners moeten veel sneller weten waar ze aan toe zijn en erop kunnen vertrouwen dat het goed komt. Inwoners moeten kunnen rekenen op ruimhartige, rechtvaardige en voortvarende afhandeling van hun schade. Het heen en weer sturen van loket naar loket moet absoluut stoppen.

Versnel de afgesproken versterkingsoperatie

Net als onze collega’s in de Provinciale Staten willen we dat de versterkingsoperatie en de herstelwerkzaamheden wordt versneld, zoals eind 2020 is afgesproken in het bestuursakkoord. Ook de overige maatregelen uit dit akkoord moeten snel zichtbaar worden.

Het gaat dan samengevat om meer eigen regie voor inwoners, oplossingen voor boeren en mkb’ers, verbeteringen in de communicatie en de regeling waarmee inwoners van het aardbevingsgebied middelen krijgen voor verduurzaming van hun woningen. Verder willen we dat het Nationaal Programma Groningen zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Pak als gemeente zelf de regie

Als gemeente kunnen we zelf meer doen om de aardbevingsproblematiek binnen de gemeentegrenzen concreet aan te pakken. Zo willen we dat er zo snel mogelijk wisselwoningen moeten worden gebouwd in de dorpen waar dat nodig is. 

Pak de problemen van inwoners onmiddellijk aan en los ze voortvarend op.  De Gemeenteraad moet scherp erop toezien dat de gemeente niet verstrikt raakt in bestuurlijk drijfzand, maar de regie stevig in handen houdt. Het gaat om onze inwoners en daar moet de gemeente slagvaardig en gericht voor opkomen.