Beeld: Arend-Jan Wonink

Circulaire economie

D66 wil dat circulaire economie een speerpunt wordt van het economisch beleid. Een innovatieve omgeving die een mindset van circulair denken en doen uitstraalt. In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk primaire grondstoffen. En als we dat wel doen, dan winnen we die grondstoffen op duurzame wijze. We gooien niets weg, maar gebruiken afval als basis van nieuwe producten. Op die manier ontstaat een economisch systeem waarbij we producten en grondstoffen telkens opnieuw gebruiken waardoor we onze ecologische voetafdruk verkleinen. 

Dit levert banen op en versnelt de vergroening van de lokale economie. Daarnaast moet iedereen kunnen meedoen in een circulaire economie. Denk aan het verduurzamen van onze afvalstroom, het aanjagen van duurzaamheid in het onderwijs en het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie.

Daarom willen wij

 • Cluster bedrijven die elkaars energievraag aanvullen, zodat bijvoorbeeld restwarmte meteen weer hergebruikt wordt door een ander bedrijf.
 • Stel eisen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten aan de mate waarin aanbieders circulair werken en denken. 
 • Faciliteer bedrijven om over te stappen naar de circulaire economie door kennis en ruimte te bieden.
 • Verruim de openingstijden van de afvalverwerkingsstations in de gemeente, zodat particulieren en bedrijven ook buiten kantoortijden hun afval kunnen afleveren.
 • Agendeer duurzaamheid en circulariteit als kernpunt bij elke aanbesteding van de gemeente, zodat markt en overheid elkaar uitdagen.
 • Eis dat afval dat in onze gemeente wordt ingezameld zo milieuvriendelijk mogelijk wordt verwerkt, dus voor lage lasten, maar met maximale milieuwinst.
 • Wie duurzaam leeft en weinig afval produceert, betaalt minder.
 • Zorg ervoor dat bomen die de gemeente moet kappen lokaal en circulair worden verwerkt en niet verdwijnen in de versnipperaar.
 • Schakel over naar één systeem van afval scheiden, ophalen en verwerken, waarbij de vervuiler betaalt (uitgezonderd minima).
 • Streef naar een afvalloze gemeente door in de binnenstad, wijken en dorpen meer afvalbakken neer te zetten en deze tijdig te legen.
 • Stimuleer scholen om met leerlingen projecten te doen waarbij afval wordt hergebruikt.
 • Stimuleer inwoners om kleine apparaten, zoals scheerapparaten en elektrische tandenborstels, in te leveren bij afvalbrengstations. Nu belanden deze nog te vaak, uit onwetendheid, in de kliko.