Circulaire economie

Ondersteun bedrijven bij de circulaire overstap

De gemeente heeft in de circulaire economie met name een faciliterende rol en biedt bedrijven die willen overschakelen op deze manier van ondernemen kennis en ruimte. Om dit te bereiken moet je samenwerken in de hele keten. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven en middelen voor beschikbaar stellen. Dat is dan ook een grote wens van D66.

Zo willen we dat de gemeente in inkoop- en aanbestedingstrajecten eisen stelt aan zichzelf en in de mate waarin aanbieders circulair werken en denken. Dit is voornamelijk van belang bij bouw- en infrastructuurprojecten binnen de gemeente. Kijk daarbij als opdrachtgever ook niet alleen naar nieuwbouw maar ook naar revitalisatie van gebouwen, daarmee maak je grote stappen in hergebruik van wat er al is. En werken we naar een wereld met energie-positieve gebouwen.

Afvalstromen circulair verwerken

Afval bestaat niet in de circulaire economie. Dat geldt ook voor de afvalstromen binnen de gemeente. Op dit moment wordt het afval in de gemeente op verschillende manieren opgehaald, verwerkt en betaald. De ene wijk heeft een systeem van kliko’s, de andere beschikt over ondergrondse afvalbakken. De verschillen tussen Haren en Groningen zijn zelfs nog groter: Haren maakte voor de herindeling gebruik van een ander systeem dan Groningen. Ons uitgangspunt is dat we binnen de gemeente ons gezamenlijke afval op een zo milieuvriendelijke wijze mogelijk verzamelen en verwerken: dus voor lage lasten, maar met maximale milieuwinst.

Bij voorkeur zien we dat duurzaam leven loont. Wie minder vervuilt, heeft lagere kosten. Zo willen we inwoners stimuleren om minder afval te produceren. Om in de hele gemeente de afvalinname en verwerking op dezelfde, circulaire manier te organiseren, is een nieuw systeem nodig. Een systeem waarbij we afval goed scheiden en inwoners de kans geven om hun afval zo bewust mogelijk aan te bieden. Groningen kan hierbij leren van de gemeente Westerkwartier, waar inwoners hun afval thuis scheiden, waardoor de hoeveelheid restafval per persoon nergens in de provincie zo laag is als in deze gemeente.

Leer van anderen

De gemeente Groningen kan leren van Circulair Friesland: in onze buurprovincie is er sprake van een krachtig samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie is hierdoor circulair koploper en wil in 2025 de meest circulaire regio van Europa worden. D66 wil dat de gemeente Groningen samen met de provincie en Groninger gemeenten werk maken van net zo’n krachtige circulaire beweging.

Voorkom zwerfafval

Zwerfafval in onze straten, pleinen en parken is een groter ergernis. Hoe meer afval ergens ligt, hoe sneller er meer bij wordt gegooid. Het voorkomen van zwerfafval is een taak van ons allemaal. De gemeente moet zorgen voor voldoende afvalbakken die geregeld worden geleegd. Als inwoners en bezoekers moeten we ons afval mee naar huis nemen of netjes weggooien.

Sinds de invoering van statiegeld op kleine petflessen in 2021 door de staatssecretaris van D66, aangezwengeld door de lobby vanuit Groningen, begint de overlast van zwerfafval af te nemen. Er liggen steeds minder flesjes op straat. Maar dat kan nog beter: zo heeft het Noorderplantsoen na een mooie zomeravond veel weg van een afvalberg. Wij willen dat de gemeente het voorkomen van zwerfafval actief bevordert door middel van voorlichting, extra afvalbakken en projecten op school.