D66 wil horeca niet belemmeren

Beeld: Arend-Jan Wonink

De fractie van D66 wil dat er geen planologische blokkades komen om de vestiging van horeca in de binnenstad tegen te gaan. Daarmee spreekt D66-raadslid Tom Rustebiel zich uit tegen de koers die de coalitie lijkt te willen gaan varen.

Het gaat ontzettend goed met de Groningse binnenstad. De leegstand is lager dan ooit en de diversiteit is veel groter dan in de meeste andere steden. Het aantal landelijke en internationale ketens is relatief laag en vooral in de daghoreca is het aandeel lokale ondernemers ontzettend hoog.

Toch is er een motie van de coalitie in de raad aangenomen om te gaan sturen op de invulling van panden door planologische toetsing. Tom: ‘Je kunt daar principieel naar kijken: is het aan het Stadhuis om te bepalen wat voor winkelaanbod wenselijk is? Maar wij kijken ook praktisch: dit voorstel gaat volgens ons en kenners, zoals de vereniging van binnenstadsondernemers, leiden tot leegstand. Want als er horeca vertrekt en er dient zich retail aan, dan moet de bestemming gewijzigd worden. En andersom net zo. Een enorm gedoe waardoor in de tussentijd het pand leegstaat.’

In 2016, toen D66 de grootste partij in de raad van Groningen was, is besloten om die bestemmingen los te laten. ‘Dat was een ontzettend groot succes. De leegstand verdween als sneeuw voor de zon en de daghoreca bleek een fantastische aanvulling op de retail. Het is immers zo dat mensen niet alleen maar komen om te winkelen, maar ook om er echt een (mid)dagje uit van te maken. Horeca hoort er gewoon bij,’ stelt Tom.

Toch is D66 het eens met het collegevoorstel dat er wel iets meer sturing nodig is. ‘We zien dat er mooie winkelpanden verdwijnen doordat er flitsbezorgdiensten in gaan zitten. Die kunnen beter aan de rand van de stad zitten. En het is ook goed om de uitbreiding van de supermarkten te begrenzen, want ook daar gaan steeds meer winkelpanden aan verloren. Ook de bevoorrading is lastig in het centrum.’

D66 ziet dat in de coalitie ‘publieke regie’ vaak meer als doel wordt gezien dan als middel. Tom: ‘Uit de analyses blijkt dat het niet wenselijk is om regie te voeren op het aantal horecazaken, juist vanwege de samenhang met retail. Wie voor lokale ondernemers is, zou de horeca juist moeten koesteren. Overigens verdwijnt door de uitwerking van onze motie de categorie ‘daghoreca’. Hierdoor verdwijnt een kunstmatig verschil tussen dag- en reguliere horeca en wordt het voor de ondernemers veel helderder.’

Vanwege zorgen over het ondernemersklimaat onder deze coalitie stelde D66 eerder deze maand vragen over de voorgenomen reclamebelasting, de winkeltijdenverordening, de hoge energieprijzen en de ruimte voor horeca: