Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag en toekomst-perspectief
WarmteStad

Beeld: Warmtestad

Tijdens de politieke woensdag van 15 juni 2022 bespreekt de gemeenteraad de vervolgfinanciering van warmtestad. Aangezien dit een erg technisch onderwerp is licht raadslid Andrea Poelstra-Bos kort toe wat er tijdens deze commissiedag besproken wordt, welke vragen D66 hierbij heeft en wat de gevolgen zijn van de vervolgfinanciering

Waardering

“De fractie van D66 Groningen heeft erg veel waardering voor de ontwikkeling die Warmtestad heeft doorgemaakt in de afgelopen 5 jaar. Met Warmtestad heeft de Gemeente Groningen een voorloper in de warmtetransitie. Er zijn mooie projecten opgeleverd en er staat een flinke uitbreiding op stapel. Na wat eerste opstartproblemen zien we nu dat veel huizen die op warmtestad zijn aangesloten comfortabel en duurzaam verwarmd worden.”

Begrip

“We hebben er begrip voor dat de kosten hoger uit zijn gevallen dan voorzien, want we zien ook dat er veel inspanningen zijn geleverd om inwoners met veel aandacht te begeleiden in deze overstap naar duurzame warmte. De hogere cost-to-serve past bij de organisatie. Nu ligt er de opgave om deze organisatie verder op te schalen om nog meer inwoners van de gemeente te helpen over te stappen naar duurzame warmte middels een gemeente nutsbedrijf. Daarom beraden wij ons op de voorstellen om Warmtestad verder te helpen door de vervolgfinanciering goed te keuren. Wat voor ons van belang is is dat we verduurzaming van onze opwek van eigen warmte verder op weg helpen en Groningers steeds sneller van duurzame warmte voorzien.”

Vragen

“Wel willen we vragen aan de wethouder of Warmtestad met deze nieuwe financiering in staat is om deze stappen nu daadwerkelijk te maken. Wat voor ons nog onduidelijk is, is of we zeker kunnen zijn van voldoende bronnen op de lange termijn, waarbij we niet afhankelijk zijn van restwarmte van grote datacenters maar ook voldoende andere bronnen kunnen inzetten. Hoeveel duurzame energie is nodig om datacenters te vervangen als nodig? En hoeveel tijd en geld kost dat?

In het streven om in 2035 volledig aardgasprijs te zijn speelt Warmtestad een belangrijke rol. Dit betekent dat Warmtestad misschien al veel eerder volledig aardgasvrij moet kunnen opereren. Kan de wethouder ons informeren wat hierin al mogelijk is?

Kortom, is met deze herfinanciering, lange termijn stabiliteit van de benodigde kennis en materiaal gegarandeerd?

  • Pas als al deze vragen beantwoord zijn kunnen wij als fractie goed de gevolgen van de vervolgfinanciering bespreken en duiden. Wil je meer weten of heb je zelf goede ideeën? Mail dan naar [email protected]