SAMEN. voor betere ondersteuning van basisjeugdhulp

Beeld: D66

Het jeugdzorg dossier zit in een stroomversnelling. In oktober 2021 besloot het college om de opdracht voor de basisjeugdhulp en ondersteuning aan WIJ Groningen te geven. In december 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel dat SAMEN. – de aanvullende opdracht voor WIJ Groningen om de basisjeugdhulp te organiseren – met ingang van 1 januari 2023 van start gaat. 

En nu, in september 2022, is dit besluit uitgewerkt in de vorm van een raadsvoorstel en collegebrief met verschillende bijlagen met een uitgebreide beschrijving van de kaders van opdracht SAMEN. en het implementatieplan. Hiermee wordt SAMEN. serieus. Het is niet langer een idee maar een concrete werkwijze die richting uitvoering gaat. Ondanks dat het dossier in een stroomversnelling zit en SAMEN. op 1 januari al van start gaat, heeft D66 Groningen de afgelopen twee weken stilgestaan bij de impact van de uitwerkingen. 

Trots op de ingezette koers

Het doel van SAMEN. is om jeugdhulp en opvoedondersteuning zo dichtbij, simpel en toegankelijk te organiseren. Om deze reden is ervoor gekozen om deze opdracht bij WIJ Groningen onder te brengen. D66 heeft deze koerst de afgelopen jaren gesteund en is trots op de stappen die er zijn gezet op dit dossier. We hebben de afgelopen jaren tijdens het proces altijd benadrukt dat het belangrijk is dat SAMEN. een aanvulling is op de bestaande sociale basis, een opdracht waar WIJ Groningen (ook) een grote verantwoordelijkheid in heeft. Daarnaast hebben we het college in december 2021 via een motie ‘overheveling basisjeugdzorg op solide basis’opgeroepen om samen met het werkveld tot een concreet plan te komen. En dit plan ligt er nu, in de vorm van een implementatieplan waarmee de basisjeugdzorg de komende twee jaar geleidelijk aan van meer dan 140 partijen overgaat naar SAMEN. 

Punten van aandacht

Tijdens de meningsvormende sessie op 22 november hebben we de volgende vier aandachtspunten benoemd:
Kinderen groeien op met vallen en opstaan. WIJ Groningen is een jonge organisatie, groeit flink met SAMEN. en mag niet vallen. Dit uitgangspunt staat voor ons voorop. We hebben de wethouder dan ook gevraagd om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en ouders tijdens deze transformatie niet tussen wal en schip vallen. 
Gaat personeel dat nu bij een van die 140 partijen werkt overstappen naar SAMEN.? Er is veel kundige menskracht nodig en het zou mooi zijn dat die expertise beschikbaar blijft 
voor inwoners van ons gemeente en regio. We zien kansen in het idee dat mensen het werk volgen maar vinden vooral belangrijk dat mensen zelf beslissen waar en voor wie ze werken.  
D66 geeft aan dat deze opdracht puur en alleen gaat over het organiseren van de lichte jeugdzorg en preventie. De specialistische jeugdzorg blijft bij de staande expert partijen. Samenwerking tussen de lichte en specialistische jeugdzorg is cruciaal, ieder kind heeft recht op snelle en passende ondersteuning.
Hoe verhoudt SAMEN. zich tot het onderwijs? Daar waar het implementatieplan zegt dat hier in 2023 een extra opdracht voor komt, is D66 van mening dat dit binnen de opdracht (en dus ook financiering) van WIJ Groningen en SAMEN. valt.

Grip krijgen en grip houden

Tijdens de raadsvergadering van vorige week, 28 september, hebben we samen met een aantal andere partijen de motie ‘Neem de raad mee in SAMEN.’ geschreven. In deze motie vragen we het college om de raad te blijven informeren over de voortgang van het implementatieproces en daarbij expliciet te reflecteren op de doelstellingen en uitgangspunten die aan de basis staan van SAMEN. De motie is unaniem aangenomen door de raad en daarmee proberen we grip te houden op dit dossier.

D66 Groningen kijkt verder

De besluitvorming is nu achter de rug. De komende weken staat jeugdzorg niet op de politieke agenda maar blijft het zeker op de politieke radar. We blijven het proces volgen en kijken stiekem alweer een stap verder. Want zouden we juist niet (nog) meer moeten investeren in basisvoorzieningen die voorkomen dat kinderen, jeugdigen en ouders minder gebruik hoeven te maken van lichte jeugdzorg en specialistische jeugdhulp? 

Heb je hier ideeën over? Neem dan rechtstreeks contact op met Mirjam Gietema via [email protected] of 06-21967579.