Reactie D66 Groningen TK2023

Lees hieronder onze reactie op de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Sta op, word lid en bouw mee met D66.

Beste Groningers,

Het is tijd om samen op te staan en te bouwen aan een Nederland waarin geen ruimte is voor intolerantie en haat.

Want met de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen afgelopen woensdag, heeft er niet alleen een politiek aardverschuiving plaatsgevonden. Deze verkiezingen werden gewonnen door een partij die grote groepen Nederlanders wil uitsluiten op basis van hun achtergrond of geloof en ze tot zondebok maakt van problemen die niet door hen zijn veroorzaakt.

D66 wil juist meer inzet op klimaatbeleid, want het klimaat
verandert in rap tempo en klimaatverandering brengt de natuur en daarmee de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar.

We zijn ervan overtuigd dat veel van de grote problemen van nu, vragen om een gezamenlijke Europese aanpak. Een Nexit maakt deze problemen alleen maar groter.

En bovenal is D66 een partij die inzet op inclusiviteit zodat iedereen kan meedoen, dit in schril contrast met partijen die intolerantie tot handelsmerk hebben gemaakt.

De uitslag van deze verkiezingen laat ons zien dat onze strijd meer dan ooit nodig is. Ook in Groningen! Wij, zullen altijd opstaan tegen haat en ons luid uitspreken tegen elke vorm van uitsluiting. En wij gaan daarover graag met jou in gesprek, want wij zijn ervoor iedereen.

En nadrukkelijk ook voor wie zich uitgesloten of achter gesteld voelt; weet dat we er ook voor jou zijn en dat we graag met je in contact komen om te luisteren naar je verhaal en je ideeën.

Want D66 Groningen staat voor een Groningen waarin iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen, fijn te kunnen wonen en de vrijheid heeft om zichzelf te mogen zijn. Een Groningen waarin we naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar en waarin we ook luisteren naar de zachte stemmen uit het midden.

Wij gaan voorop in de strijd voor vrijheid, voor tolerantie en voor de rechtsstaat. Daarvoor blijven we ons inzetten en we vragen jou om met nieuwe energie met ons mee te bouwen vanuit deze waarden aan een tolerant en inclusief Groningen.

Word daarom actief bij D66 en sluit je aan als lid van D66 Groningen. 

Dit is het moment om aan Nederland te laten zien dat er een optimistisch en redelijk alternatief is.

Sta op en bouw mee!

Jim Lo-A-Njoe
Fractievoorzitter D66 Groningen