Jim Lo-A-Njoe

Beeld: Jim Lo-A-Njoe

Introductie

  • 52 jaar
  • Hilversum
  • Groningen
  • Hij/hem

De afgelopen termijn heb ik het genoegen gehad om raadslid voor D66 te mogen zijn. Ik
kijk hier met bescheiden tevredenheid en plezier op terug. Niet alleen heb ik op de vier portefeuilles
die ik heb mogen doen mooie resultaten kunnen bereiken voor D66 en onze inwoners, ik kijk ook met een goed gevoel terug op de ontwikkeling die ik in deze eerste termijn heb doorgemaakt als volksvertegenwoordiger en ben klaar voor een vliegende start na maart 2022.

Ik ben ontzettend gemotiveerd om mijn ervaring van de afgelopen periode in te zetten om voor D66 ook in de volgende periode mooie resultaten te bereiken, maar ik heb mij ook stellig voorgenomen om van even grote waarde te zijn voor de nieuwe raadsleden met als doel dat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen waardoor we als team tot optimaal resultaat kunnen komen. Want er is nog veel te verbeteren in deze gemeente. Samen zetten we in op een mooier en gelukkiger Groningen!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Op straatniveau: De ‘Groningse Gouden Boog’, oftewel de Hoge en Lage der A, want dat vind ik echt het mooiste stukje historisch Groningen. Ik fiets hier elke dag langs wanneer ik mijn zoon naar school breng en het blijft voor ons beiden genieten! 
Op ‘topniveau’; het dak van het Forum Groningen! Wat een geweldig gebouw met een dito uitzicht! Op d’ Olle Grieze, op het Stadhuis en markten en eigenlijk over een heel groot deel van onze mooie stad!

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  •  Kansenongelijkheid tegen gaan. Te beginnen door de ongelijkheid in het onderwijs te verkleinen door verlengde brugklassen en een tweede Middenschool in Groningen. Daarnaast zal de woonsegregatie (arme wijken in het noorden versus rijke wijken en dorpen in het zuiden van onze gemeente) moeten worden aangepakt door te streven naar meer gemengde leefgemeenschappen, waar kinderen weer samen naar school gaan omdat ouders ‘de school om de hoek’ een KansRijke School vinden waar hoogwaardig onderwijs, voor- en naschoolse opvang, sport, kunst, cultuur en huiswerkbegeleiding gratis aan hun kinderen wordt aangeboden in een rijk pedagogisch klimaat.
  • Samen MET inwoners serieus werk maken van klimaatbeleid door duurzame energieopwekking (zon op alle daken!) middels coöperatieve wijk- en dorpsinitiatieven en door verhuurders te dwingen om huurwoningen goed te isoleren. Daar waar we, na uitgebreid overleg en inspraak door omwonenden, windmolens te plaatsen, profiteren die omwonenden wat mij betreft volop mee en zorgen we voor voldoende mitigerende maatregelen (maatregelen die de overlast tegengaan zodat er geen slagschaduw op huizen valt en er geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt).
  • De gezondheidscrisis en bewegingsarmoede bestrijden door preventie van ziekte i.p.v. een voortdurende focus op (steeds meer) zorg. Dat betekent evidence based sport- en beweegbeleid, preventiebeleid en de promotie (en voorleven!) van een actieve, gezonde leefstijl en door de gezonde keuzes aantrekkelijk en makkelijk te maken. Een gezonde lunch als onderdeel van de Rijke schooldag is daar een belangrijk onderdeel in!

Wat is je favoriete boek (van en waarom?)

‘De weg naar Isfahan’ van Gilbert Sinoué. Een heerlijk boek waarin Sinoué het leven in de elfde eeuw van de Arabische medicus, filosoof en wetenschapper, Ali Ibn Sina (in Europa bekend als Avicenna) beschrijft. Ik vond het niet alleen een fantastisch avontuurlijk en romantisch boek, ik was ook enorm onder de indruk van de beschrijvingen van de bloeiperiode van de wetenschap in Perzië en de gehele islamitische wereld waarin Ali Ibn Sina leefde. Een tijd van Verlichting binnen de Islam in het Midden-Oosten, de zogenaamde Islamitische Gouden Tijd of Islamitische renaissance. Een tijd waarin Perzen en Arabieren de hoogstaande wetenschap en cultuur van de Grieks-Romeinse klassieke wereld bewaakten en verder ontwikkelden terwijl in Europa mensen en boeken werden verbrand wegens ideeën en opvattingen die de kerk onwelgevallig waren…