Reactie D66 op verslag informateur

Beeld: Arend-Jan Wonink

Dank voorzitter. Voor D66 is het essentieel dat iedere Groninger in staat moet zijn om het beste uit zijn of haar leven te halen en dat iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. Vanuit dat denken, hebben wij de afgelopen weken gesproken over de uitdagingen op het gebied van onderwijs, wonen, klimaat, cultuur, gezondheid en economie. We hebben gesproken over het belang van woningen in het middensegment, over de rijke schooldag, over een ambitieuze klimaataanpak en over ruimte voor cultuur en ondernemerschap. 

We hebben het gehad over de plek van Groningen in het ommeland, de economische verbindingen en het belang van samenwerking met andere gemeenten, van jeugdzorg tot energietransitie. Steeds hebben we daarbij aangegeven het als een uitdaging te zien,
deze thema’s aan te pakken in de schaduw van de slechte gemeentefinanciën. Maar we spraken ook uit, dat we veel kansen zien bij de fondsen die in het regeerakkoord afgesproken zijn. En dat onze fractie – met directe connecties tot in de regering – zich daar graag voor in wilde zetten. We vonden partijen die een groot deel van onze agenda deelden,
en waren graag bereid geweest om te kijken of we het over de oplossingen eens konden worden 

Daarnaast voorzitter heeft D66 net als veel partijen in het duidingsdebat de zorg uitgesproken over de lage opkomst Het deed ons goed om te horen, dat alle partijen zich verantwoordelijk voelden voor een betere vertegenwoordiging. En dan baart een aantal dingen uit het informatieverslag ons wel zorgen. Ten eerste de keuze om volledig over links te gaan, terwijl het in het licht van het duidingsdebat ook logisch was om breder te kijken. Democratie is wat D66 betreft namelijk meer dan de helft + 1, en in een bredere coalitie zouden meer kiezers zich herkennen.

En dan de constatering van de informateur, dat het partijen eigenlijk niet lukt om een verbindingsagenda neer te leggen. Daar moeten we echt snel mee aan de slag, en gezien de opmerkingen van de partijen in het vorige debat, verwacht ik daar breed draagvlak voor.

Voorzitter. D66 heeft zich de afgelopen jaren opgesteld als verbindende partij.
Zowel in de coalitie, als ook in samenwerking met diverse oppositiepartijen. Daarom hebben wij in de gesprekken aangegeven voorstander te zijn van een dunner coalitieakkoord, met meer ruimte voor geluiden uit de raad en van de straat. Deze aanbeveling willen wij een nieuwe coalitie van harte meegeven.

Wij vertrouwen erop, dat een nieuwe coalitie de onderwerpen wonen, klimaat en ongelijkheid bovenaan de agenda zet. Wel verwacht D66, dat we dit samen met inwoners gaan doen. 
Dat we de ontwikkeling van inwoners centraal stellen. En dat we niet voor hen gaan bedenken wat ze nodig hebben

Maar net zoals dat er ruimte moet zijn voor de ontplooiing van onze inwoners, moet Groningen ook een gemeente blijven waar ondernemers de ruimte krijgen. Want dat het in veel opzichten goed gaat met Groningen, is geen natuurverschijnsel. Wij hebben een politiek nodig die keuzes durft te maken.

Groningen verdient een trotse politiek,, die vanuit de eigen kracht op pad gaat met goede plannen.

Groningen verdient een politiek die samenwerkt met Den Haag, en die niet alleen wijst naar Den Haag.

En we hebben van de nieuwe coalitie verstandige politiek nodig, met oog voor een goede balans tussen de opgaven, de omvang van de portemonnee en de hoogte van de lokale lasten.

D66 dankt de informateur voor het gedane werk en wij zijn zeer benieuwd naar de plannen van de onderhandelende partijen.