Positief preadvies voor initiatiefvoorstel “verbreed de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers en statushouders”

Beeld: D66

Voor de kerstvakantie is het initiatiefvoorstel ‘Verbreed de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers en statushouders’ ingediend door D66, Student & Stad, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Met dit initiatiefvoorstel wil D66 Groningen samen met de indienende fracties dat de Gemeente Groningen zich inzet om vroegtijdig de talenten van asielzoekers en statushouders te koppelen aan de verschillende sectoren binnen de arbeidsmarktregio Groningen – Drenthe.

Statushouders op de arbeidsmarkt

Verschillende demografische onderzoeken tonen aan dat de komende 50 jaar de bevolking krimpt en de cruciale sectoren hierdoor nog meer onder druk komen te staan. Ook in de regio Groningen – Drenthe staat de arbeidsmarkt onder druk en staan veel vacatures open. Terwijl uit verschillende rapporten van het CBS en de SER is gebleken dat een meerderheid van de statushouders en asielzoekers nog jaren werkloos zal zijn en werkgevers momenteel staan te springen om nieuw personeel. De cijfers, onderzoeken en zelfs een uitspraak van de Raad van State is helder, bepaalde administratieve en wettelijke regels belemmeren en demotiveren de weg naar de arbeidsmarkt voor asielzoekers en statushouders en dit zou anders moeten. Een van deze regels is de 24-weken-eis, die asielzoekers alleen toestond om maar 24 weken in het jaar te mogen werken. Na een recente uitspraak van de Raad van State is de 24-weken-eis komen te vervallen en hierdoor verdwijnt een drempel. Toch blijven andere randvoorwaarden onopgelost, waardoor het nog steeds lastig blijft voor asielzoekers om werk te vinden en werkgevers om asielzoekers aan te nemen.

Drie voorstellen

Met de drie verschillende voorstellen van het initiatiefvoorstel hopen wij dat de overige drempels voor asielzoekers, statushouders maar ook werkgevers worden weggenomen zodat talent sneller gekoppeld wordt aan de arbeidsmarkt.  Zo vragen wij het college om beleid te ontwikkelen voor de volgende trajecten: Statushouders voor de Klas, Statushouders in de Zorg en een meedoenbalie in toekomstige AZC aan de Sint. Petersburgweg. Het traject ‘Statushouders voor de Klas’ is gericht voor statushouders met werkervaring in het onderwijs, waar ze gekoppeld worden aan onderwijsinstellingen en met begeleiding daar aan de slag gaan. Statushouders in de Zorg richt zich op statushouders met een achtergrond in de zorg, ook hier geldt dat een goede begeleiding van belang is om de stap naar de zorgsector te zetten. De meedoenbalie in de toekomstige AZC aan de Sint. Petersburgweg zou een eerste stap kunnen bieden voor asielzoekers om in contact te komen met de lokale samenleving door middel van vrijwilligerswerk of betaald werk.

Maria Martinez Doubiani: “Een vroegtijdige toetreding van asielzoekers en statushouders tot de arbeidsmarkt vergroot de kans op een goede integratie, snellere beheersing van de Nederlandse taal, het biedt perspectief, stimuleert zelfredzaamheid en helpt daarbij de tekorten op de arbeidsmarkt te dichten. Laten we daarom niet eindeloos wachten met het koppelen van de talenten van asielzoekers en statushouders aan de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.Wij kijken uit naar de behandeling en de uitvoering van initiatiefvoorstel. 

Positief preadvies

Het college heeft in haar advies positief gereageerd op het initiatiefvoorstel, hier zijn wij erg blij mee. Wij kijken uit naar de inhoudelijke behandeling van het initiatiefvoorstel tijdens een raadsdebat eind januari. Wij hopen op een kansrijke uitvoering van de verschillende voorstellen van het initiatiefvoorstel. Laten we als gemeente en regio de handen ineen slaan en de talenten van asielzoekers en statushouders koppelen aan de arbeidsmarkt.