Maria Martinez Doubiani

Beeld: Maria Martinez Doubiani

Introductie

  • 25 jaar
  • Palmira, Colombia
  • Groningen
  • Zij/haar

Toen mijn opa, gevolgd door mijn vader in hun vaderland de politiek in gingen, hadden ze vast niet gedacht dat hun kleindochter en dochter gemeenteraadslid zou worden in een ander land, in een andere stad aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Politiek heb ik vanaf kleins af aan altijd wel interessant gevonden. Dat is niet verrassend aangezien politiek in mijn familie zit.
Ik ben geboren in Colombia en ben opgegroeid in Groningen. Als kind zijn mijn ouders als politieke vluchteling naar Nederland gevlucht, niet veel later volgde ik. Ik weet uit eigen ervaring dat gelijke kansen, veiligheid en democratie niet voor iedereen als vanzelfsprekend zijn. Groningen is mijn thuis, de plek waar je mag zijn wie je wil zijn, een bruisende en levendige gemeente en een gemeente met veel potentie en veel kansen voor zowel haar inwoners in Stad als Ommeland. 

Ik wil mij inzetten voor een gemeente die naast haar inwoners staat en ze vertrouwt. Een gemeente die staat voor kansengelijkheid, voor een veilige samenleving, voor bestaanszekerheid en voor meer inwonersparticipatie. Kortom,voor een gemeente waar elke inwoner, ertoe doet.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De gemeente Groningen kent zo veel mooie plekken, ik heb meerdere lievelingsplekjes. Zo ben ik erg weg van het Forum. Dit is voor mij dé ontmoetingsplek van de stad en de plek om te studeren en ook nog eens met prachtig uitzicht. Maar het Groninger museum, de Folkingestraat en de Grote Markt vind ik ook prachtige plekken in de stad.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Openbare orde en veiligheid: Leven in vrijheid vraagt om een veilige omgeving. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Een recent rapport over de veiligheid binnen onze gemeente heeft aangegeven dat ondermijning en de verwevenheid tussen de boven-en onderwereld in onze gemeente aanwezig is. Het is belangrijk om niet alleen de symptomen hiervan te bestrijden, maar ook de oorzaken en dus oog te hebben voor preventieve oplossingen. Cameratoezicht moet in dat kader enkel gebruikt worden wanneer het strikt noodzakelijk is en dan slechts als een tijdelijk middel. Maatwerk is hierbij van belang. Nauw contact tussen welzijnsinstellingen, jongeren, ouders en overheidsinstellingen is ontzettend belangrijk. Daarnaast is een veilige nachtcultuur in een studentenstad als Groningen ontzettend belangrijk. Uit meerdere onderzoek was gebleken dat straatintimidatie jegens vrouwen en LGTBQ+ members nog steeds plaatsvindt. Het is daarom belangrijk om je als gemeente hier tegen uit te spreken en op te treden waar mogelijk. Zorg voor goede voorlichtingen aan jongeren en eventuele cursussen voor horecapersoneel. 
  • Integratie & Toegankelijkheid: Integratie is een proces. Het gaat niet van de ene op de andere dag, maar heeft tijd nodig. Dit weet ik uit eigen ervaring. Met de komst van de nieuwe inburgeringswet heeft de gemeente de regierol, dit vergt precisie en maatwerk. Met de nieuwe toestroom van vluchtelingen is goede opvang essentieel. Daarnaast is integratie meer dan alleen opvang en processen, het gaat ook over hoe we als gemeente bewerkstelligen dat de personen in kwestie een goed welkom krijgen en onderdeel uit gaan maken van onze samenleving ongeacht diens afkomst. Daarnaast wil ik mij de komende vier jaar inzetten om de toegankelijkheid van onze gemeente voor alle inwoners, waaronder mensen die onze taal nog niet helemaal machtig zijn, maar ook inwoners met een handicap of beperking naar een hoger niveau te tillen. 
  • Digitale overheid: De overheid bezit ontzettend veel informatie over haar inwoners en bezoekers. Zorg en investeer als gemeente in de waarborging van privacy en een goede beveiliging van de gemeente systemen. Privacy, de waarborging daarvan en de waarborging van digitale systemen wordt met de dag belangrijker. Je ziet immers dat overheden, organisaties vaker de dupe worden van aanvallen van elders. Bij gebruik van digitale systemen, en specifieke algoritmes, moet altijd gewaakt worden dat zij doelmatig en ethisch verantwoord worden ingezet. Ook bij het digitale mag de menselijke maat niet ontbreken.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

‘Becoming’ van Michelle Obama. Ik zie Michelle Obama als een rolmodel.

‘Jamie kookt in Italië.’ Ik hou van koken en nieuwe recepten uitproberen.