D66 wil meer maatwerk in noodpakket energie

Beeld: Christian Dubovan

Bestaanszekerheid en perspectief is een van de drie grote onderwerpen waar D66 Groningen zich bezighoudt. Daarom zijn we blij, dat het college een noodpakket presenteert tegen de stijgende energieprijzen en inflatie. Maar we maken ons zorgen of de 17,1 miljoen wel terechtkomt bij de mensen die het écht nodig hebben. 

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober spreekt Mirjam Gietema haar waardering uit voor de veerkracht in de maatschappij. ‘De gevolgen van inflatie en hoge energieprijzen heeft grote impact op de financiële zekerheid van een groeiende groep inwoners, organisaties en ondernemers. Toen we twee weken geleden bericht kregen dat het college een noodpakket voorbereid, waren we positief verrast.’ 

Armoede is meer dan geld

Het noodpakket bestaat voor een groot deel (9,6 miljoen) uit inkomensondersteuning. Meer mensen krijgen recht op energietoeslag en mensen die al gebruik maken van bijvoorbeeld deze energietoeslag of de meerkosten regeling van ziektekosten, krijgen incidenteel meer geld. Mirjam: ‘Wij zijn van mening dat extra geld in urgente noden voorziet maar niet altijd werkt. Mensen hebben naast geld juist ook iemand nodig die naast hen staat, luistert en weet wie je met welke vraag kan helpen.’

Noodplan is te generiek

D66 maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen. ‘Want hoe gaan WIJ Groningen en de GKB de stijgende vraag die door deze regelingen ontstaat, die ze nu al nauwelijks aankunnen, opvangen?’ Ook vindt D66 het noodplan te generiek. Mirjam: ‘Wij vragen van het college gerichte aandacht voor bijvoorbeeld speciale woonvormen, verenigingen en culturele instellingen. Aandacht voor maatwerk ontbreekt nu nog en dat moet anders.’ 

Studentenprotest

De vraag wat we extra gaan doen voor studerende inwoners wordt met dit noodpakket niet beantwoord. Vorige week steunde D66 Groningen, samen met 8 andere fracties uit de gemeenteraad, het studentenprotest op de Grote Markt. Mirjam: ‘Onze gezamenlijke boodschap: het Rijk meer moet doen voor studenten. Dit geluid laten we ook horen richting ons Tweede Kamer fractie. We zijn blij dat het Rijk 35 miljoen heeft gereserveerd.’ Het bedrag is bedoeld voor studenten die door inflatie en de hoge energieprijzen in financiële nood zitten geholpen worden.

Student in de kou

Inmiddels is bekend dat de gemeente Groningen ongeveer 3 miljoen ontvangt uit deze pot. En daarmee ligt er nu – nog meer dan eerder – ook een verantwoordelijkheid bij het college om iets voor studenten te doen. Mirjam: ‘Wat D66 betreft is het college verantwoordelijk om voor zowel de studenten en de raad te zorgen voor duidelijkheid, en een toegankelijke en rechtvaardige voorziening. Daar hebben we ons tijdens het debat voor ingezet en we zijn blij dat onze motie unaniem is aangenomen.’ 

Studentenbijeenkomst

In aanloop naar de raadsvergadering heeft D66 een vragenlijst opgesteld voor studenten om meer inzicht te krijgen in hun situatie. Mirjam: ‘De vragenlijst is inmiddels door 144 studenten ingevuld. Wij gaan deze studenten uitnodigen voor een gesprek over de middelen en mogelijkheden. We zijn namelijk erg benieuwd aan wat voor oplossingen de studenten zelf denken, en willen een aantal dilemma’s en opties bij hen toetsen. Wil je erbij zijn? Laat het weten!’