Dichten van de loonkloof: een belangrijke stap om het lerarentekort op te lossen

Beeld: D66

Ontzettend goed nieuws vanuit het Ministerie van Onderwijs: er komt een investering van 1,5 miljard euro in het basisonderwijs. Hierdoor gaan leraren op basisscholen meer verdienen en wordt het beroep aantrekkelijker. Eindelijk verdienen leraren in het basisonderwijs net zoveel als leraren in het voortgezet onderwijs.

Tekort aan leraren

Ook in Groningen is er sprake van een lerarentekort. De hoge werkdruk, het tekort aan kansen voor zelfontwikkeling, de dure huizen en het relatief lage salaris spelen hier allemaal in mee. Onze fractie vraagt hier vaker aandacht voor. Zo hebben wij ervoor gepleit om mensen met cruciale beroepen voorrang te geven op de arbeidsmarkt.

Rijke Schooldag

D66 Groningen zet zich daarnaast al jaren in voor de Rijke Schooldag. Deze schooldag met kunst, cultuur, natuur, sport en een warme maaltijd geeft kinderen gelijke kansen om het beste uit zichzelf te halen. Om dit te kunnen bereiken hebben we meer leraren nodig. Leraren die eerlijk gecompenseerd worden voor hun harde werk. Onze fractie is verheugd dat er eindelijk actie wordt ondernomen en wij hopen dat dit ertoe zal leiden dat de Rijke Schooldag in heel Groningen wordt ingevoerd.