De veiligheid binnen jouw gemeente

Beeld: Arend-Jan Wonink

Groningen staat bekend als de bruisende gemeente van het Noorden en de binnenstad om de levendige
nachtcultuur. Veiligheid is daarom een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Helaas laten onderzoeken zien dat de ondermijning in Groningen is toegenomen en het voor onveilige en overlast situaties zorgt voor de inwoners van onze gemeente. De gemeenteraad buigt zich de komende tijd over de aanpak van ondermijning en welk pakket aan maatregelen ingezet moeten worden.

Cameratoezicht

Een van de onderwerpen die naar voren komt is cameratoezicht. Artikel 151c van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van cameratoezicht met als doel het handhaven van de openbare orde. Dit is een bevoegdheid van de burgemeester, uitsluitend wanneer deze bevoegdheid verleend is door de gemeenteraad. De gemeente Groningen maakt al enige tijd gebruik van cameratoezicht, in bijvoorbeeld de Folkingestraat en wil dit nu verlengen tot 1 oktober 2023.

D66 Groningen staat voor een doelgerichte en effectieve aanpak van veiligheid. Ook staat D66 Groningen voor het investeren in preventie in plaats van alles in te zetten op repressieve maatregelen. Daarbij moet er ook worden gekeken naar de achterliggende problematiek om herhaling te voorkomen. Zo vinden wij dat cameratoezicht als tijdelijk middel dient te worden ingezet om overlast in een beperkt en/of specifiek gebied effectief tegen te kunnen gaan. Dit houdt in dat deze maatregelen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel moeten zijn. Dit vraagt om een slimme aanpak.

Wij zijn daarom voorstanders van maatregelen zoals cameratoezicht met een afgesproken einddatum. Pas al de preventieve, straats- en persoonsgerichte aanpak, niet effectief blijkt overige maatregelen ingezet dient te worden.

Wietexperiment

Sinds de jaren 70 heeft Nederland een gedoogbeleid omtrent de verkoop van hennep in coffeeshops ingevoerd om een onderscheid te maken op de markt tussen soft- en harddrugs. De afgelopen jaren is er steeds meer druk gelegd op het gedoogbeleid en zijn de problemen op gebied van openbare orde, volksgezondheid en ondermijnende criminaliteit toegenomen. Steeds meer gemeenten hebben aangegeven hier steeds meer problemen in te ervaren.

Coffeeshops mogen softdrugs verkopen, maar het telen of inkopen weer niet. Hiermee kunnen de Coffeeshops niet anders dan het afnemen van het criminele circuit. Het wietexperiment heeft als doel de verkoop van drugs zoals hennep (wiet) te reguleren en zicht te krijgen op de keten. Overigens biedt het de kopers softdrugs dat op kwaliteit is getest.

Conclusie

Mensen gebruiken drugs. Ook als je meer bestrijding en repressie inzet, zullen mensen drugs blijven gebruiken.

Druggerelateerde criminaliteit dient te worden aangepakt. Om dit te doen hebben we een realistisch beleid nodig, een gereguleerde markt waar het kan en zouden we meer in moeten zetten op inlichting, preventie en testbeleid. Het Wietexperiment is een eerste stap in de goede richting.