D66 wil opheldering over woonplannen Zernike Campus

Beeld: Gemeente Groningen

De fractie van D66 heeft samen met SP, VVD en Student en Stad het college om opheldering gevraagd over de woonplannen op Zernike Campus. Het college beloofde eind 2021 een plan, maar die is er nog steeds niet. Intussen wordt de ruimte voor woningbouw steeds kleiner.

Ruimte?

D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel: ‘Al in 2018 gaf het college aan dolgraag te willen bouwen op Zernike. Dit hoorden we vorig jaar na vragen van D66, VVD en SP opnieuw. Maar ondertussen werkt het onderwijs aan nieuwbouw en loopt de verkoop van bedrijfskavels gesmeerd. We vragen ons af of er straks nog wel ruimte is voor de beloofde woningbouw.’

Realistisch?

Het college stelde met de onderwijsinstellingen in gesprek te willen gaan over woningbouw, maar in de voorlopige plannen voor het nieuwe sportcentrum hebben Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool geen woningbouw geïntegreerd. ‘Wij zijn benieuwd of we de beloofde aantallen woningen nog wel gaan halen. En of de ambitie om in 2025 eindelijk aan de slag te gaan nog realistisch is.’

Bereikbaarheid?

Ook over de bereikbaarheid van Zernike is het college stil. Begin januari verscheen de studie bereikbaarheid Zernike. Daarin kwam naar voren dat de tram en in mindere mate de treinverbinding niet erg realistisch lijken. ‘Het is belangrijk dat snel duidelijk wordt hoe het college Zernike wil ontsluiten, want de lobby voor middelen moet je vroeg starten.’

Piekopvang?

Samen met Student en Stad stelde D66 meermaals vragen over de piekopvang voor (internationale) studenten. Deze zou in 2023 operationeel moeten zijn. Ook daarover willen de fracties een update van het college.