D66 pleit voor sport en ondernemerschap in Meerstad

Beeld: RTV Noord

D66 doet samen met een aantal andere fracties een voorstel om ruimte te maken voor een sportpark in Meerstad. Raadslid Tom Rustebiel: ‘Bij een nieuwe wijk horen volwaardige sportvoorzieningen. In de Toekomstagenda die we morgen bespreken in de raad wordt een nieuw sportpark uitgesloten. Dat willen we veranderen.’ 

Sportvoorzieningen

In de Toekomstagenda worden de nieuwe plannen voor de komende jaren uiteen gezet. ‘Het gaat goed met Meerstad. De wijk groeit en mensen hebben het er naar hun zin. Alleen van zowel bewoners uit de wijk als uit omliggende dorpen horen we dat de wens leeft om ook echt een sportpark te creëren in de wijk. Dat vindt D66 ook logisch, maar in de Toekomstagenda kiest het college voor eventuele uitbreiding van bestaande faciliteiten. Wij denken dat dit niet volstaat en vinden het niet ambitieus genoeg,’ stelt Rustebiel. ’

Krapte in hallen en op velden

De opvatting van D66 is niet alleen gebaseerd op de visie van de partij op de wijk of de mening van de inwoners, maar is ook ingegeven door krapte op sportparken en in zalen elders in de gemeente. ‘We hebben een capaciteitsprobleem en dat speelt al jaren. Dit is lastig op te lossen, maar juist een nieuwe wijk met nieuw in te vullen ruimte biedt kansen om iets aan dat capaciteitsprobleem te doen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de ruimte in omliggende dorpen.’

Skillspark mountainbike

De fractie van D66 is erg tevreden over de ruimte die er in Meerstad gemaakt wordt voor sport in de openbare ruimte, met onder meer een skillspark voor mountainbikers. ‘Meerstad is dé kans om het zowel voor de traditionele verenigingssporten als ook de outdoorsporten in één keer goed te doen. Eke wijk verdient dat en in Meerstad is er nu de kans.’

Ruimte voor ondernemers

In de raadscommissie hield D66 niet alleen een pleidooi voor sport, maar ook voor ondernemerschap. Rustebiel: ‘De komst van de supermarkt is mooi, maar juist kleinere ondernemers bieden diversiteit, eigenheid en samenbinden vermogen. We willen dat het college ruimte biedt in de bestemmingsplannen voor een bakker, cafetaria, koffiezaak of wat zich ook maar aandient in die branche. We zijn blij met de toezeggingen daarop.’