D66: ‘Groene long moet blijven ademen’

Beeld: Robert Pastoor

De fractie van D66 dient vandaag samen met GroenLinks, Stadspartij en PvdA een voorstel in om de groene ruimte van de Esserberg, onderdeel van de groene long tussen Groningen en haren, te borgen. 

Groene ruimte moet geborgd worden

Het college leek voor te sorteren op de uitbreiding van sportvelden op de Esserberg, maar vier raadsfracties vinden dat te voorbarig en verstrekkend. D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel: ‘De groene ruimte tussen Groningen en Haren is essentieel. Het is een belangrijk ecologisch verbindingsgebied en bovendien hebben we met de toenmalige gemeente Haren afgesproken dat we het niet zouden bebouwen.’

Voorkeursrecht gemeente is een goed idee

Onderdeel van het raadsvoorstel is ook, dat de gemeente voorkeursrecht heeft bij verkoop van de gronden. ‘Dat is een goed idee. De grond in het gebied is erg versnipperd en heeft veel eigenaren. Als de gemeente het voorkeursrecht krijgt en zo de gronden kan aankopen, kunnen we ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Zo kunnen we het gebied meenemen in de landschapsvisie, die het college nu op verzoek van D66 aan het uitwerken is.’

Sport wordt niet uigesloten

Sport uitsluiten doen de partijen niet. ‘Wij draaien het om. Het gebied heeft primair een ecologische en groene bestemming. Als er daarnaast nog ruimte is voor andere functies zoals sport, dan moeten we dat bekijken als ook de landschapvisie er ligt. Maar groen en ecologie zijn het vertrekpunt.’ D66 dient het voorstel in met GroenLinks, Stadspartij 100% voor Groningen en PvdA.