Zet in op robuustere natuur voor de wolf

Woensdag 21 juni vond er een oordeelsvormende vergadering plaats over de beheermogelijkheden van de wolf. De wolf is inmiddels een veelbesproken onderwerp in de Provinciale Staten van Gelderland. In eerdere vergaderingen benoemde fractievoorzitter, Stan Hellegers, al dat de wolf ruimte en voedsel heeft gevonden in de Gelderse natuurgebieden en dat dit juist een verrijking is van de Gelderse natuur.

Dat de rondzwervende wolf ook schapen dood staat vast. De provincie verstrekt subsidies, zodat dierenhouders hun vee kunnen beschermen. Hierbij kun je denken aan wolfwerende hekken. Ook krijgen dierhouders vergoedingen voor de gedode dieren. Het leed bij schapen en dierhouders is desondanks groot. D66 is van mening dat de wolf een verrijking is van onze biodiversiteit, maar dat het voorkomen van schade noodzakelijk is. Daarom moeten we de subsidie voor dierenhouders aanpassen. Zo heeft Hellegers, namens D66, verzocht om veehouders vijf jaar de gelegenheid om wolfwerende maatregelen te treffen. Daarna moeten veehouders die ervoor kiezen om geen maatregelen te treffen, zelf opdraaien voor de schade. “Uiteindelijk moeten we leren leven samen met de wolf”, aldus Hellegers. Daartegenover staat dat D66 heeft verzocht om in de subsidie onderhoud aan de wolfwerende hekken op te nemen. Zo stimuleren we preventie optimaal. Los van alle wolfwerende maatregelen wil D66 ook dat de wolven die verjaagd worden een zender krijgen. Op die manier kunnen we de effecten van verjaging onderzoeken.

D66 deed ook een voorstel om de Gelderse natuur robuuster te maken en meer in te zetten op verbinding met de natuurgebieden buiten Gelderland, zoals de Utrechtse Heuvelrug. Op die manier zorgen we ervoor dat het aaneengesloten leefgebied van de wolf wordt vergroot en er voldoende andere prooidieren zijn voor de wolf. Op deze wijze staat het vee minder vaak op het menu van de wolf. Dit bleek uit de gesprekken met experts die gehouden tijdens een Ronde Tafel die Provinciale Staten organiseerde rondom de wolf.