Onze reactie op het coalitieakkoord

Vandaag is het coalitieakkoord ‘Gelderland gewoon doen’ van de partijen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP gepresenteerd. In dit akkoord omschrijven deze partijen hoe ze de komende vier jaar Gelderland willen besturen.

Stan Hellegers, fractievoorzitter D66 Gelderland, is blij dat de formerende partijen zo snel tot een akkoord zijn gekomen. Gelderland verdient vooruitgang, te lang formeren zorgt dat ambities op de plank blijven liggen en dan staan we stil. De grote opgaven waar we nu voor staan kunnen niet langer wachten. We moeten nu stevig doorpakken om de natuur te beschermen, het klimaat aan te pakken en woningen te bouwen. “Ik ben blij dat dit coalitieakkoord ook op deze opgaven in gaat. Er worden in het coalitieakkoord allerlei kanttekeningen geplaatst door de coalitie die snelle uitvoering van beleid om de opgaven aan te pakken moeilijk maken, zoals op het gebied van klimaat, natuur en stikstof. D66 gaat het college daarom scherp controleren op de effectiviteit van de uitvoering. Tegelijkertijd zullen we suggesties doen om de doelen te halen.
 
In het coalitieakkoord zien we een duidelijk uitgestoken hand naar de hele Provinciale Staten om samen Gelderland vooruit te helpen. Dit biedt de komende jaren ruimte voor inbreng van de oppositie om samen tot oplossingen te komen voor de opgaven. D66 zal zich dan ook constructief opstellen vanuit de oppositie.
 
Over twee weken bespreken Provinciale Staten het coalitieakkoord in een Statenvergadering. Daar zullen we in gesprek gaan met coalitie en oppositie om te onderzoeken waar overeenkomsten en verschillen liggen.

Beeld: D66