Maidenspeech Frank Cornelisse Gelderse Energie-infrastructuur strategie

Op de agenda van de Provinciale Staten van woensdag 31 mei 2023 stond het beleidskader voor de Gelderse Energie-Infrastructuur Strategie. We weten allemaal dat het elektriciteitsnet vol is, dat duurzame ontwikkelingen nu worden tegengehouden omdat er geen aansluiting is. Dat kan niet, we moeten nu vooruit,” aldus Frank Cornelisse.

Veel jonge Gelderlanders vragen mij, wanneer gaat de politiek nu versnellen en echt aan de bak met de energietransitie?
Vandaag zetten we een kleine maar cruciale stap in de energietransitie door het beleidskader voor de Gelderse Energie-Infrastructuur Strategie aan te nemen. Als we in Gelderland namelijk willen verduurzamen en woningen willen bouwen, dan moeten we nu flink investeren in de energie-infrastructuur.

Lees hier de hele spreektekst van Frank

Voorzitter,
Bijna alle Nederlandse jongeren maken zich zorgen over het klimaat en ik hoor geregeld van vrienden dat ze daar ’s nachts écht wakker van liggen. Waarom lukt het niet om het klimaatprobleem op te lossen, vragen ze dan. En daarom hield ik vandaag hield ik mijn maidenspeech bij de beleidskader voor de Gelderse Energie infrastructuur. Een belangrijk agendapunt en een mooi onderwerp om mijn maidenspeech op te houden want energie en klimaat gaan mij als pas afgestudeerde milieuwetenschapper nauw aan het hart. Als jonge Gelderlander grijp ik deze kans graag aan om de komende vier jaar aan de slag te gaan voor mijn generatie en om samen te bouwen aan een groene, duurzame toekomst. Op naar een groen Gelderland.
Voorzitter, ik begin bij de inhoud. Wat D66 betreft, vooruit met de GEIS! Gelderland staat voor een enorme klimaatopgave en investeringen in energie-infrastructuur zijn daarin onmisbaar. We weten allemaal hoe hoog de druk van netcongestie is, hoeveel andere ontwikkelingen er nu worden tegengehouden omdat er geen aansluitingen mogelijk zijn. We weten ook allemaal dat netbeheerders bij alle overheden aankloppen om hulp, strategie en visie, om nu aan de slag te mogen met onderstations, kabels en leidingen voor de energietransitie. Als we in Gelderland vooruit willen, als we nog woningen willen bouwen, als we willen verduurzamen en ondernemers de ruimte willen geven om te ondernemen, ook niet onbelangrijk, zullen we flink moeten investeren in de energie-infrastructuur. Het is fijn dat we het daar allemaal over eens zijn.
Vandaag hield ik mijn maidenspeech bij de beleidskader voor de Gelderse Energie infrastructuur. Een belangrijk agendapunt, want als we in Gelderland vooruit willen, als we nog woningen willen bouwen, als we willen verduurzamen en ondernemers de ruimte willen geven om te ondernemen, zullen we flink moeten investeren in de energie-infrastructuur.

Maar bij de behandeling van GEIS moeten we breder kijken dan alleen de kabels en leidingen die we in Gelderland gaan leggen. GEIS is onlosmakelijk verbonden met de energietransitie en de klimaatcrisis, en daarmee met de toekomst van mijn generatie, de toekomst van jonge Gelderlanders. Bijna alle Nederlandse jongeren maken zich zorgen over het klimaat, en ik hoor geregeld van vrienden dat ze daar ’s nachts écht wakker van liggen. Waarom lukt het niet om het klimaatprobleem op te lossen, vragen ze dan. Waarom doen (of deden) politici niets? Waarom lukt het niet om onze uitstoot te verminderen, om nú actie te ondernemen, om de natuur te beschermen en zo te zorgen dat er straks nog een beetje aarde voor ons overblijft? Waarom lukt het ons niet om die éne activiteit – gebruik van fossiele brandstof – om te keren terwijl we het zó duidelijk is wat we daarmee zouden winnen.

Voorzitter, dát is uiteindelijk wat mij en vele jonge mensen bezig houdt: hoe kan ik zorgen dat de wereld, en Gelderland, morgen nog groen is, dat de natuur hersteld word en dat we een balans tussen mens en planeet aanbrengen. Dat is waarom ik acht jaar geleden ben gaan studeren in Wageningen, en dat is ook waarom ik hier nu sta. In Nederland zijn we nu eindelijk, eindelijk hard op weg om met het klimaatakkoord stappen te zetten. Onder aanvoering van een jonge minister gaan we hard aan de slag om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, met volledig gebruik van duurzame en hernieuwbare energie. Ik zie ook in het hele land bedrijven, overheden en burgers die met veel energie aan de slag zijn met de transitie.

Dat geeft mij hoop dat de boodschap is aangekomen: het is nú tijd om niet te vertragen maar om juist te versnellen, we moeten nu doorpakken zodat we de aarde schoner achterlaten dan we ‘m aantreffen.

En volgens mij valt nu ook het kwartje dat we er alleen samen uit kunnen komen: iedereen zal stappen moeten zetten, of het nou burgers, overheden of bedrijven zijn, en bovendien zullen we ook moeten samenwerken en nieuwe vormen, initiatieven en projecten moeten verzinnen. Er is niet één weg naar Rome maar er zijn er duizenden. En die moeten we allemaal volgen, zonder ons van te voren op één route vast te pinnen.

Voorzitter, daarmee wil ik ook terugkeren naar GEIS want uiteindelijk is de Gelderse energie-infrastructuur-strategie ook één van die wegen in de energietransitie, en een heel belangrijke. D66 steunt het voorstel van GS om zelf strategie voor energie-infrastructuur te ontwikkelen van harte. Wij zien deze strategie als een goede eerste opzet, een opmaat waarmee de provincie een actievere rol kan vervullen in het ontwikkelen van energie-infrastructuur. Daarbij willen we wel GS oproepen om de Statenleden nauwgezet te betrekken bij de verdere ontwikkeling en implementatie van GEIS, omdat veel politieke keuzes over energie-infrastructuur nu nog niet in dit kader vastgelegd liggen. Daarmee dus steun van D66 voor het voorstel van GS, en de oproep om nu stappen te zetten in het aanleggen van energie-infrastructuur zodat we vooruit kunnen met de energietransitie en de wereld voor mijn generatie – en die daarna, en die daarna – een stukje mooier te maken.