Maidenspeech Elke Smulders op de meerjarenprognose OV

In de Provinciale Staten van Gelderland ligt de meerjarenprognose Openbaar Vervoer voor. Vervoer is belangrijk om naar je werk, opleiding, vrienden of familie te gaan. “Als dochter van een vader in een rolstoel weet ik ook hoe essentieel het OV kan zijn voor mensen met een beperking,” aldus Elke Smulders. Zij hield vandaag in de Staten namens D66 haar maidenspeech.

Bij investeringen in mobiliteit staan bereikbaarheid en duurzaamheid voor D66 voorop. Hiervoor is belangrijk dat er verder gekeken dan alleen het huidige ov-aanbod. Om Gelderland te zijn waar we goed wonen, met plezier werken of goed kunnen studeren moeten we breder kijken naar OV. Dat betekent dus dat we het integraal moeten aanvliegen. Om die reden diende D66 vandaag een motie in om een integrale investeringsagenda te maken rondom mobiliteit. “Het is essentieel voor een krachtig Gelderland om een langdurig en stabiel OV en mobiliteitsagenda te hebben, alleen dan blijft het goed wonen, werken en studeren in ons Gelderland.” Deze motie haalde het niet, veel partijen willen wachten op de coalitieonderhandeling en het coalitieakkoord. D66 wil graag vooruit en niet nu stilstaan.

Lees hier de hele spreektekst van Elke

Voorzitter dank, 

Onze samenleving verandert en de Provincie staat voor brede uitdagingen. Mobiliteit is één van deze uitdagingen. Als ik van Zaltbommel naar Arnhem wil komen met het openbaarvervoer ben ik ruim 1.5 uur onder weg, áls alles op tijd gaat (en dat is eigenlijk nooit). En dan heb ik nog het voordeel dat ik op 5 minuten lopen van het station woon; dit geldt niet mensen die in één van de vele kleine kernen in Rivierenland wonen. 

D66 is van mening dat een aantrekkelijke, leefbare en economisch krachtige provincie waar mensen met plezier werken, wonen, recreëren en studeren, alleen gerealiseerd kan worden met een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit.
Woningbouw doelen kunnen we met afschalen niet behalen. De ruimte is er niet om woning aantallen te halen als mensen allemaal een auto hebben. Afspraken tussen gemeente en provincie die er zijn gemaakt en waarbij er ook flink financiële middelen zijn geïnvesteerd vanuit PS kunnen niet worden nagekomen als verbetering van het OV niet wordt gerealiseerd, dus niet alleen behoud maar verbetering.
Het moge duidelijk zijn voorzitter, dat D66 de motie van PvdA om het huidige OV te behouden dus zal steunen.

Met de motie houden we het huidige OV op peil. Voor nu voldoende maar voor D66, op termijn zeker niet wat we voor ogen hebben. Ook inwoners hebben laten weten dat, met name de kleine kernen, zorgen hebben over bereikbaarheid en OV. Ik ben gescheiden en heb 3 kleine kinderen en heb het geluk een eigen auto te kunnen betalen maar voor mensen die niet de financiële middelen hebben om een auto te rijden kan het OV van wezenlijk belang zijn. En als we dan toch persoonlijke aspecten van ons leven delen voorzitter, als dochter van een vader in een rolstoel weet ik ook hoe essentieel het OV kan zijn voor mensen met een beperking.

Onze mobiliteit verandert in sneltreinvaart. Van A naar B. Hoe ziet dat er in de toekomst uit? D66 wil middels een motie GS oproepen om een integrale investeringsagenda te maken voor mobiliteit. Laten we niet steeds per vervoersmiddel of onderdeel dit belangrijke thema bespreken maar laten we dit hoog over doen. Met een integrale investeringsagenda kunnen we daarna, met elkaar, in debat over hoe en op welke manier we onze financiën verdelen met als doel het OV uiteindelijk langdurig en stabiel te kunnen laten voortzetten.
 
Wat D66 betreft kijken we bij het opstellen van deze mobiliteitstransitie eerst naar de voetganger, dan de fietser, dan het OV en dan pas de auto maar we kunnen ons indenken dat dit per gebied verschillend is en er goed gekeken moet worden welke noodzaak er in welk gebied leeft.
Dank voorzitter.