D66 ziet ruimte voor de wolf

Vandaag vond er een spoeddebat over de wolf plaats in de Provinciale Staten van Gelderland. De aanleiding hiervoor was dat de BBB Gelderland de mogelijkheid tot afschot van de wolf toe wilde  staan in Gelderland. Fractievoorzitter van D66 Gelderland, Stan Hellegers benadrukte dat de wolf ruimte en voedsel heeft gevonden in de grote Gelderse natuurgebieden en daarmee juist een verrijking is van de Gelderse natuur.

“De aanwezigheid van de wolf is onvermijdelijk, want de grens met Duitsland dichtzetten is geen optie.  En de emoties spelen dan hoog op, zeker als er dieren getroffen worden die inwoners aan het hart gaan. D66 vindt daarom een actieve houding van de provincie gewenst. In 2019 hebben we het interprovinciaal wolvenplan vastgesteld. Daarin hebben we afgesproken hoe we omgaan met niet-schuw wolven. Denk hierbij aan maatregelen zoals het opzettelijk voeren van de wolf, het voorkomen van interactie met publiek, het zenderen van de wolf en het observeren van gedrag. Het is belangrijk dat we dierhouders over deze wolfwerende maatregelen inlichten, zo ook over het vervangen van bestaande hekken naar wolfwerende hekken.
D66 streeft naar een gezonde relatie tussen mens en wolf, waarbij een gezonde relatie tussen mens en wolf betekent dat we ook afstand moeten houden van de wolf. Afschot is daar niet het middel voor, we moeten ook ons gedrag aanpassen.” Hellegers benadrukt dat de wolf juist een verrijking is voor de Gelderse natuur.