Alles over meer FIETS

De provincie Gelderland staat bekend als een fietsprovincie en heeft daar de afgelopen jaren al veel in geïnvesteerd. D66 heeft altijd hard ingezet op de fiets en wil daarbij een brede blik. Zo dragen snelfietsroutes aanzienlijk bij om de doelen uit de mobiliteitsvisie te halen en specifiek de doelstelling om 35% van alle reisbewegingen in Gelderland om te buigen naar de fiets. D66 Gelderland wil dat deze doelstellingen worden gehaald, maar dat kan alleen door meer inzet en middelen. Daarom zetten D66 bij de afgelopen algemene beschouwing zich wederom in voor snelle fietsroutes, maar ook duurzame OV-hubs met elektrisch fietsaanbod.

‘Het is belangrijk dat er een versnelling komt in het aanleggen van snelfietsroutes en dat er nieuwe trajecten worden toegevoegd, aldus Rita Braam.’ Juist ook routes waarmee je de stedelijke regio in de provincie aan de overkant van het water direct kunt bereiken. Daarom hebben wij ingezet op nieuwe trajecten zoals Epe-Zwolle, Culemborg-Houten, Apeldoorn-Deventer, Nijmegen-Arnhem Westflank en Tiel- Geldermalsen/Ochten, naast de trajecten die al in uitvoering zijn. (Zie bijlage 1 hieronder)

Naast die snelfietsroutes zijn OV-Hubs aan de stadsrand, stationsomgeving of in de regio een belangrijke mobiliteitsoplossing. D66 heeft er opgedrongen dat deze Hubs duurzaam moeten zijn, dus energieneutraal, natuurinclusief, circulair en met water en wifi. Wie wil er nou niet onder een groen dak met zonnepanelen even wachten en zijn telefoon kunnen opladen? De Provinciale Staten heeft de motie van D66 aangenomen met als ambitie alle OV-hubs duurzaam te ontwikkelen én op 50% van de Hubs een elektrisch deelfietsaanbod. Wil jij weten of er een OV-hub komt in jouw gemeente en of je het college ook kunt aansturen op duurzame inrichting van de OV-hubs? Kijk dan in bijlage 2 hieronder.
 

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.