Rita Braam – van Valkengoed

Rita Braam - Beeld: D66

Rita Braam (1971) is sinds 2020 wederom Statenlid in de Provinciale Staten voor D66.

  • 51 jaar
  • Leusden
  • Culemborg
  • Zij/haar

Profiel

Rita Braam-van Valkengoed (1971) is sinds september 2020 Statenlid voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. De vorige bestuursperiode van 2015-2019 zat Braam ook al in de Staten. Braam zal zich deze periode bezig houden met mobiliteit, OV, fiets, Europa, klimaat en energie.

Naast het Statenlidmaatschap werkt Rita als directeur van de coöperatie Gastvrije Randmeren, hier is zij verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling in natuur en recreatie. Hiervoor was ze lid van het managementteam van de gemeente Culemborg en was ze betrokken bij de regionale fusie van de sociale diensten en Lander in ‘de Werkzaak’ in opdracht van tien colleges van B&W in Rivierenland. Bij het Ministerie van Economische Zaken adviseerde Rita de staatssecretaris over handelsfinanciering, onderwijs, belastingen en innovatie. Al deze ervaring neemt Rita mee om Gelderland te versterken.

Rita woont met haar gezin in Culemborg. In haar vrije tijd zeilt Rita en fiets graag lange afstandsroutes in Gelderland.

Waarom D66

“Sinds mijn jeugd ben ik al gedreven door de kracht van internationale verbindingen leggen en economieën versterken. Bestuur en samenleving zijn samen de dragers van vernieuwing. Deze focus op innovatie en internationale visie vind ik bij D66.”

Nevenfuncties

Directeur Coöperatie Gastvrije Randmeren