Kijkje in de Staten: mei

Met de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de behandeling van het concept Fries Programma Landelijk Gebied, is de maand mei aan zijn eind gekomen.

Nieuwe medewerker en commissielid

We begonnen de maand mei met een nieuwe fractiemedewerker. Janne Dam gaat ons team versterken. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie en de communicatie van de fractie.

Naast dat Janne zich deze maand inwerkte, werd Bea Bijlsma geïnstalleerd als commissielid. En zo is ons team weer versterkt met frisse nieuwe, maar ook bekende krachten. Deze maand stond ook in het teken van het concept Fries Programma Landelijk Gebied. Daarin wordt besproken hoe Fryslân invulling geeft aan de landelijke doelen op het gebied van natuur, stikstof, klimaat en water. Met meerdere werkbezoeken, informatiemarkten en een beeldvormende commissie stoomden we ons klaar om onze inbreng te kunnen geven in de Staten.

Geen fundamentele keuzes en onderbouwing ontbreekt in het Fries Programma Landelijk Gebied

Tijdens het lezen van het stuk kwamen we er al snel achter dat het stuk geen fundamentele keuzes maakt en de onderbouwing ontbreekt. We hebben een fundamenteel probleem. De balans met de natuur is kwijtgeraakt. Naast keuzes is het ook de financiële onderbouwing die ontbreekt. Want hoe moeten het Rijk en de inwoners de provincie serieus nemen als niet duidelijk is waar het geld aan wordt uitgegeven. Als D66 willen we de balans herstellen van klimaat en natuur. Van intensieve veehouderij naar natuurinclusieve landbouw. Met een goede waterkwaliteit en een stevige aanpak van de klimaatcrisis.

Onze motie is aangenomen

Daarom hebben we een paar moties mede-ingediend die over de toekomst van de landbouw gingen. Maar helaas hebben deze voorstellen het niet gehaald. We hebben zelf ook nog een motie ingediend. In ons voorstel vroegen wij het college om steeds uit te leggen wat het verband is tussen de nieuwe voorstellen en wat we al doen, zowel qua inhoud als qua geld, alsook tussen wat onze wettelijke verplichting is en wat onze provinciale doelen zijn. En we vroegen om alleen bedragen op te nemen waarvan we weten dat het een goede schatting van de kosten zijn. Deze motie is wél aangenomen. Daarmee is onze eerste aangenomen motie van deze Statenperiode een feit. En kreeg de bittere conclusie dat echte keuzes uitblijven, toch nog een zoet randje.