In oktober bespraken we de uitgangspunten voor het Friese busvervoer voor de periode 2024-2034


In oktober hadden we niet veel onderwerpen op de agenda staan. Dat is een unicum in de Friese politiek. En ook al was het maar één onderwerp, het was wel een heel belangrijk onderwerp. We bespraken de uitgangspunten voor het Friese busvervoer in de periode 2024-2034. Dit is hét moment voor de politiek om belangrijke punten mee te geven voor de aanbesteding.

Friese busconcessie

Het openbaar vervoer bepaalt de kansen van onze inwoners. “Het brengt ons verder dan van A naar B. Het brengt ons bij elkaar. Bij oma om te klussen in de tuin. Bij de scholen waar zij zichzelf en de wereld kunnen ontdekken. Bij de droombaan werken, ook al is die 50 kilometer verderop”, zei Statenlid Bea Bijlsma.

Dit valt of staat met een overkoepelende visie op mobiliteit. Helaas wordt die visie pas vastgesteld in december. Dat is wat ons betreft de verkeerde werkwijze en het is ook tegen de uitspraak van de Staten om de visie eerst behandelen en daarna onderdelen van de visie. Wij dienden daarom een motie in die vroeg om de punten uit de visie mee te nemen in de aanbesteding. Deze motie werd aangenomen.

Als D66 vinden wij het belangrijk dat iedereen de kans heeft om zich te bewegen door Fryslân. Maar minima hebben steeds minder kansen om dit te doen. Voor hen was het openbaar vervoer al duur. Door de hoge brandstofprijzen zit de auto pakken er nu ook niet meer in. Zij gaan er minder snel op uit in ons mooie Fryslân. Niet meer naar het centrum. Niet naar de zorg toe. Dat heeft mogelijk grote gevolgen voor de brede welvaart in Fryslân. Als D66 dienden we daarom een motie zodat minima betaalbaar kunnen reizen door Fryslân. Ook deze motie werd aangenomen.

Het openbaar vervoer is ook belangrijk voor het toerisme in Fryslân. Zo zijn er veel toeristen die van en naar de Waddeneilanden gaan met het openbaar vervoer. Met corona zijn er veel extra afvaarten ingepland. Volgens belangenorganisatie Rocov komt het helaas vaak voor dat er dan niet een extra bus wordt geregeld. Toeristen moeten dan lang wachten op de volgende bus.

Voor het busvervoer in de periode 2022 tot 2024 wordt aandacht besteed aan de aansluiting van de bus op extra afvaarten. Maar voor het busvervoer vanaf 2024 is dit geen uitgangspunt. Wij vroegen de gedeputeerde om hier aandacht aan te besteden in de aanbesteding. De gedeputeerde zei dat ze ermee aan de slag gaat.

Steunfractie

Op 21 november hebben we weer een steunfractiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we het onder andere hebben over de uitvoering van het Klimaatakkoord. Wil jij graag meedenken en -praten? Stuur dan een mail naar [email protected] dan nemen we contact met je op.