Zorg en welzijn

D66 wil dat Dijk en Waard een plaats is waarin iedereen naar elkaar omkijkt en elkaar zoveel mogelijk helpt. Ook de gemeente speelt daarin een rol, zeker in de preventie, die bij voorkeur in de wijken zou moeten plaatsvinden.

D66 wil dat er sterk wordt ingezet op armoedebestrijding. Daar moeten middelen voor worden vrijgemaakt en daarvoor moet de samenwerking met o.a. zorginstanties, het onderwijs en de kerken worden opgezocht. Daar hoort ook een actieve vorm van schuldhulpverlening bij.

Jammer genoeg wordt het geestelijk welzijn in onze maatschappij onderschat. Daarom wil D66 daar meer aandacht voor, o.a. door te investeren in een levensloopbegeleiding. Dagbesteding voor mensen met een heden of verleden in de psychiatrie moet zonder eigen bijdrage beschikbaar zijn en nog beter verbonden worden met de samenleving.

Sommige inwoners hebben dringend geestelijke hulp nodig. Het is onaanvaard- baar dat wachtlijsten het contact tussen hulpverlener en hulpbehoevende in de weg zitten. Verder zouden mensen die hulp nodig hebben, niet in een mal geduwd mogen worden, maar juist een maatwerktraject aangeboden moeten krijgen.

Veel hulp wordt nu gegeven door mantelzorgers. D66 wil mantelzorgers de waar- dering en ondersteuning geven die zij verdienen.

D66 wil ook maatwerk hebben als het op re-integratie en zoeken naar werk aankomt. Instanties zouden hun cliënten als mens moeten benaderen en niet als een probleem. Elk mens heeft namelijk zijn/haar eigen unieke mogelijkheden en kansen. En die kansen moeten herkend en ontwikkeld worden. D66 gaat altijd uit van het positieve in de mens.

Iedere inwoner telt mee, of je hier nog maar kort of al lang bent. Inburgering wordt een taak van de nieuwe gemeente. Bij inburgering hoort een woonplek, een weg naar werk en maatschappelijke zelfstandigheid en bovenal het leren van de Nederlandse taal. D66 wil dat Dijk en Waard de regie neemt en dat instanties niet langs elkaar, maar met elkaar werken.

D66 wil dat Dijk en Waard een plaats is waar senioren fijn kunnen wonen. Daar horen wonen in de buurt van voorzieningen en het bouwen van intergenerationele wooncomplexen bij. Ook wil D66 een nog actiever beleid om eenzaamheid te voorkomen. Bovenal ziet D66 senioren als inwoners die zelf de regie over en verantwoordelijkheidvoor hun eigen leven in handen hebben. 

Senioren kennen hun eigen kracht, hun eigenwaarde en hun eigen identiteit en hebben soms hulp en begeleiding nodig, maar geen sturing.