Wonen en ruimtelijke ordening

Ergens kunnen wonen, een vaste plek hebben, kunnen wortelen. Een woning hebben heeft met menswaardigheid te maken. Het woningtekort wordt dan ook een van de grootste uitdagingen van Dijk en Waard.

D66 wil dat er meer en in een hoger tempo gebouwd wordt. De ruimte die we in Dijk en Waard hebben op inbreilocaties, moet benut worden. De woningen die nu neergezet worden, moeten duurzaam worden gebouwd, geschikt zijn voor meerdere generaties en met oog voor innovatie worden ontworpen. Ooit was Heerhugowaard koploper duurzaam en innovatief bouwen, nu is zij een middenmoter. D66 wil dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard meer ambitie toont en de koppositie terugpakt.

Verder moet er zwaar worden ingezet op doorstroming, zowel in de koop- als in de huursector. Verder moet voorkomen worden dat nieuwbouwwoningen in handen vallen van professionele beleggers. Daarom moet Dijk en Waard een woonplicht van vijf jaar kennen. Bovenal moet er voorrang komen voor jongeren die in hun eigen kern willen blijven wonen.

Hoe de nieuwe gemeente er in de toekomst uit gaat zien, is een ander belangrijk thema. Dijk en Waard moet een prettige leefomgeving zijn. Er is daarvoor veel groen en minder steen nodig. D66 wil de wijken ontstenen.

Verder wil D66 dat het afvalbeleid circulair wordt, maar ook betaalbaar blijft. De afvalbrengplekken op Breekland en aan de Beukenlaan moeten nog meer circulair afval gaan verwerken.

Dijk en Waard moet voorbereid zijn op de toekomst. D66 wil meer laadpalen in de wijken en kernen. Verder moet geluids- en lichtoverlast beperkt worden. Dat is beter voor mens en milieu. Denk daarbij aan duurzame straatverlichting of een verbeterde snelheidscontrole op beruchte wegen.

Een andere grote uitdaging is de energietransitie. Dijk en Waard gaat van het gas af en moet overstappen op andere energiebronnen. D66 wil inzetten op bestaande alternatieven, zoals het warmtenet.

Daarnaast wil D66 goed kijken wat er nog meer kan: waterstof, geothermie en zonne- en windenergie. Uiteindelijk is D66 hier zeer ambitieus in. Dijk en Waard moet in 2030 al energieneutraal zijn. D66 wil dat de gemeente daarbij in het oog houdt dat er geen energiearmoede ontstaat. Wie de omslag niet kan betalen, moet geholpen worden.