Verkeer en vervoer

Een vitale gemeente kent een goede infrastructuur. Iedereen moet zich op een verantwoorde, gezonde en duurzame manier van A naar B kunnen verplaatsen.

D66 wil ruim baan voor fietsers en voetgangers. Fietspaden moeten daarom gemoderniseerd en verbreed worden. Daarnaast wil D66 in samenwerking met de andere gemeenten in de regio meer snelfietsroutes laten aanleggen.

Ook het trottoir verdient meer aandacht: wie wil wandelen, moet kunnen wandelen, zonder over een hindernisbaan te gaan of zich bij het oversteken onveilig te voelen.

Autoverkeer moet minder door het hart van de kernen en er meer omheen. Duurzaam autogebruik moet gestimuleerd worden. D66 wil meer oplaadpunten voor auto’s, maar ook voor fietsen.
Nieuwe wegen moeten duurzaam worden aangelegd en bij voorkeur circulair: zij leveren zelf energie op.

De Hugohopper is een essentieel onderdeel van het vervoer in Heerhugowaard. D66 wil dat deze dienst voor iedereen in Dijk en Waard beschikbaar komt en dat daar dan ook genoeg geld voor uitgetrokken wordt.

De veranderingen in het stationsgebied moet voorspoedig worden aangepakt. D66 ziet in een modern en vitaal stations- gebied kansen voor de hele gemeente. Daar hoort ook een spoorwegonderdoorgang bij. D66 wil deze onderdoorgang er snel komt, maar waakt ook voor budgetoverschrijding. Verder moet er op een transparante manier gecommuniceerd worden over de aanleg.

Gemeentelijke subsidie voor de eigenaar van een groot winkelcentrum om parkeren goedkoper te maken, heeft geen voorrang.

De kernen Oudkarspel en Sint Pancras moeten op een veilige en verantwoorde wijze beter ontsloten worden, zowel voor langzaam als snel verkeer.