Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een voorwaarde voor een vrije samenleving. Hoe veiliger, hoe vrijer. Iedere inwoner van Dijk en Waard moet het gevoel hebben een touwtje uit de brievenbus te kunnen laten hangen.

Meer veiligheid krijg je niet door meer controle, maar juist door meer preventie. Daarom moet er een intensieve samenwerking komen tussen handhavers, inwoners, zorg en onderwijs. Het geweldsmonopolie moet bij de politie blijven. D66 wil niet dat uit geld- of capaciteitsgebrek taken van de politie naar BOA’s gaan. Wel moeten BOA’s de juiste middelen en ondersteuning krijgen om hun taken nog beter uit te voeren.

Digitaal seksueel geweld (voornamelijk onder jongeren) mag nooit normaal worden. Ook hier moet worden ingezet op preventie door middel van voorlichting, vertrouwenspersonen en hulp voor slachtoffers. Ook bij huiselijk geweld wil D66 dat slachtoffers zo snel mogelijk geholpen worden. Wachtlijsten zijn daarbij uit den boze.
Veiligheid in de wijken en kernen is van groot belang. De wijkagent speelt daarin een grote rol. Die moet in zijn/haar taak ondersteund worden. Ook zouden jeugdwijkagenten ingezet kunnen worden. Maar politie alleen is niet genoeg in een wijk of kern. Hoe de wijk of kern eruitziet is ook belangrijk. Hij moet open, groen en vriendelijk zijn. Uitstraling werkt preventief. Zowel de gemeente als de inwoners hebben de verantwoordelijkheid om die uitstraling op orde te brengen en te houden.

Ondermijning is een probleem in heel Nederland. Dijk en Waard moet er scherp op zijn dat ondermijning hier wordt voorkomen. Dat kan gedaan worden door o.a. een verbeterde (regionale) informatiepositie, betere samenwerking tussen instanties en het aanpakken en voorkomen van verloedering van bedrijventerreinen.