Sport en recreatie

D66 wil dat sport voor iedereen, – jong en oud – toegankelijk is. Het inkomen mag nooit een belemmering zijn om te sporten. Daarom wil D66 in Dijk en Waard een systeem hebben, zoals de Huygenspas of de MeedoenPas, waardoor iedereen mee kan doen.

Er wordt nu al geïnvesteerd in het verbeteren van sportaccommodaties. D66 wil nog meer investeren. De nieuwe gemeente moet de kwaliteit behouden en verbeteren. Daardoor kunnen we in Dijk en Waard de breedtesport behouden. Naast sporten in verenigingsverband zijn andere mogelijkheden om te bewegen belangrijk. Naast goed onderhouden openbare sporttoestellen zijn goed onderhouden en toegankelijke, wandel- en fietspaden hiervoor nodig.

Verder moeten alle accommodaties energieneutraal worden. D66 wil dat de gemeente daar geld voor vrij maakt. Sommige verenigingen hebben zelf al veel van hun eigen middelen geïnvesteerd in het verduurzamen van hun clubhuis, sportveld, verlichting, enz. D66 wil dat deze verenigingen met terugwerkende kracht hiervoor geld van de gemeente krijgen. Zulke mooie initiatieven moeten beloond worden.

Er wordt ook veel gesport buiten verenigingen, gewoon in de openlucht. D66 wil dat stimuleren door te investeren in o.a. het Park van Luna en het Geestmerambacht en daar de kwaliteit van de voorzieningen te verbeteren.

Dijk en Waard is een van de meest waterrijke gemeentes van Nederland. Daar moeten we gebruik van maken. Recreatie op en om het water is belangrijk. D66 wil dat er een verantwoord vaarbeleid komt en dat er betere verbindingen komen met de waterwegen naar omringende gemeentes. Bovendien wil D66 dat er een mooi sloepennetwerk met aanlegplaatsen komt.

Een levendige gemeente geeft ruim baan aan de horeca. Een kern zonder café is geen optie. Daarom wil D66 dat Dijk en Waard de dorpen, wijken en kernen ondersteunt in het behoud van de lokale horeca. Het Coolplein is een levendige plek geworden en dat moet zo blijven. D66 wil dat de tijdelijke verruiming van het terrassenbeleid permanent wordt. Deze verrui- ming zou ook voor meer plekken in Dijk en Waard kunnen gelden. Daarnaast wil D66 alle horecaondernemers stimuleren om hun bedrijven te verduurzamen.