Ondernemerschap en economie

Een solide, toekomstgerichte economie is een duurzame economie. D66 wil dat Dijk en Waard in 2035 een circulaire economie kent. Daarin moet de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven. De gemeente zou circulair moeten inkopen en aanbesteden. Verder moet het circulaire beleid in alle onderdelen van de organisatie vanzelf- sprekend moeten worden.

Ook de verbonden partijen zouden zo veel mogelijk circulair moeten gaan werken en bedrijven en maatschappelijke organisaties zouden ondersteund moeten worden in een overstap. Met name grondstofintensieve bedrijven moeten hierin begeleid worden. Daarnaast moet er een duidelijk vestigingsbeleid komen om startups die circulair willen gaan werken, te helpen.

Een welvarende, levendige gemeente heeft de inzet en creativiteit van ondernemers nodig. Een sterke gemeente heeft dan ook vertrouwen in de kracht van ondernemers. De gemeentelijke organisatie moet laagdrempelig en transparant in gesprek blijven met ondernemers en waar nodig 24 uur per dag bereikbaar zijn. Verder wil D66 innovatie stimuleren door het oprichten van een innovatieplatform.

D66 wil dat het ondernemersbeleid gestoeld is op ruimte geven, onder bepaalde voorwaarden. Dus uitgaan van ‘Ja, mits’. Een ondernemer moet kunnen ondernemen. Dat betekent ook maximale ruimte geven aan winkeliers: zij mogen open of dicht gaan wanneer zij dat zelf willen. Verder wil D66 dat een eventueel Ondernemersfonds écht voor ondernemers is en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.

D66 wil dat de gemeente altijd een realistische begroting heeft. Daar waar maatregelen uit Den Haag voor problemen zorgen, moet de oplossing ook uit Den Haag komen. D66 wil onder geen beding dat er hier een buurthuis of bibliotheek gesloten moet worden, als Den Haag te weinig geld uittrekt voor Jeugdzorg en WMO.

D66 wil gemeentelijke belastingen bij voorkeur niet laten stijgen, maar als dat toch noodzakelijk blijkt, dan moet er een helder doel aan worden verbonden. Extra belastinggeld moet altijd terugvloeien naar inwoners en ondernemers en mag niet zomaar worden gebruikt om een begrotingstekort te dichten.

Een goede begroting is niet alleen realistisch, maar ook helder en begrijpelijk geschreven. Het proces om tot een begroting te komen moet volkomen transparant zijn. Verder wil D66 dat inwoners zelf een deel van de begroting kunnen invullen, bijvoorbeeld voor voorzieningen in hun eigen wijk of kern.