Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zorgt voor de samenhang in de samenleving. D66 wil fors en structureel investeren in het behoud en het uitbreiden van culturele voorzieningen. Onder geen beding mag erop bezuinigd worden.

De bibliotheekvoorzieningen moeten een hoog niveau hebben. Een gemeente zonder goede bibliotheek is als een lege huls. Heerhugowaard geeft per inwoner nu veel meer uit aan de bibliotheek dan Langedijk. D66 wil dat in Dijk en Waard gelijktrekken naar Heerhugowaards niveau en verder uitbreiden. In ieder geval moet de bibliotheek in Langedijk / Zuid-Scharwoude behouden blijven. Daarnaast wil D66 dat veel meer kernen op de een of andere manier bibliotheekvoorzieningen in de buurt krijgen, zoals nu in De Noord.

Kunst en cultuur moet niet alleen in enkele centra te vinden zijn, maar verspreid over alle kernen, bereikbaar voor iedereen. Daar valt ook een goede spreiding van de buitenkunst onder. Daarnaast moet kunsteducatie voor iedereen toegankelijk zijn. Geldgebrek mag voor niemand een reden zijn om bijvoorbeeld muziek- of danslessen te missen. Verder kent Dijk en Waard twee belangrijke musea: de Broekerveiling en het Poldermuseum. D66 wil dat Dijk en Waard deze musea én de historische verenigingen actief ondersteunt.

Ook muziekfestivals zijn broodnodig in Dijk en Waard. Waar mogelijk moet de gemeente festivals helpen. Verder wil D66 dat Dijk en Waard unieke zaken op het gebied van kunst en cultuur ontwikkelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Dijk en Waards Regenboogfilm- en theaterfestival of het verder ontwikkelen van de waterrecreatiecultuur in Broek op Langedijk. Ook moet er volop ruimte zijn voor succesvolle festivals als Indian Summer, Liquicity en Mixstream.