Jeugd en onderwijs

De jeugd is de toekomst. D66 wil investeren in jongeren, want zij zijn de Dijk en Waarders van nu en later. Zij verdienen alle kansen die zij kunnen krijgen.

D66 heeft ambitieuze plannen voor de jongeren van Dijk en Waard. Onderwijs moet een van de speerpunten worden van
de nieuwe gemeente. Ieder kind moet alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Daarom moet de nieuwe gemeente geld vrijmaken om kinderen bijlessen te laten volgen en om digitaal onderwijs te ondersteunen. Daarnaast kan er nog meer geïnvesteerd worden in integrale kindcentra (IKC’s). Deze kindcentra zijn al succesvol gebleken en D66 wil dat er nog meer IKC’s komen. Verder is het van groot belang voor gelijke kansen dat alle kinderen naar school gaan. De leerplichtambtenaren on- dersteunen de scholen hierbij. De scholen kunnen deze hulp goed gebruiken, daarom willen wij meer leerplichtambtenaren.

Ook wil D66 dat schoolgebouwen een gezonde en goed geventileerde plek zijn om te leren en te werken, het liefst voorzien van zonnepanelen. De gemeente moet gezond eten en bewegen stimuleren. Daarom moeten de zwemlessen als onderdeel van de basisschool weer terugkomen. Ook een uitbreiding van het aantal schooltuinen kan bijdragen aan een betere gezondheid van kinderen.
Verder moeten alle kinderen veilig van en naar school kunnen reizen. D66 wil dat veel fietspaden gemoderniseerd en verbreed worden.
Een van de grote problemen van de afgelopen jaren is de jeugdzorg. Er wordt door de medewerkers keihard gewerkt om ieder kind te helpen, maar toch lopen de wachtlijsten op. Dat vindt D66 onacceptabel. Bezuinigingen in Den Haag mogen niet ten koste gaan van deze kwetsbare kinderen. Onder geen beding mag geldgebrek hulp aan een kind in de weg staan. Bij D66 staat het belang van het kind altijd voorop.

Jongeren weten vaak heel goed zelf wat zij willen. De nieuwe gemeente gaat daarom weer de jongerengemeenteraad organiseren, die op initiatief van D66 al jaren bestaat. Daarnaast wil D66 een jongerenparlement organiseren, als een plek waar jongeren ook hun geluid kunnen laten horen. Én D66 pleit ervoor om een kinderburgemeester van Dijk en Waard te benoemen. Het is de taak van de gemeente om jongeren te bereiken en te betrekken.