Inwoner en bestuur

De nieuwe gemeente Dijk en Waard zou een voorbeeld moeten zijn voor heel Nederland op het gebied van democratie en participatie. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Het idee is een open poldermodel, waarbij inwoners, bestuurders en experts continue en vanzelfsprekend met elkaar overleggen.

D66 wil dat Dijk en Waard een referendumverordening krijgt. Ook zou er een burgerbegroting moeten komen, waarbij inwoners zelf direct invloed hebben op een deel van de gemeentebegroting. Verder moeten burgerinitiatieven gestimuleerd en ondersteund worden. Daarnaast moet het kernenbeleid centraal staan. Inwoners van de kernen mogen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben en het is de taak van de gemeente om daar zoveel mogelijk gehoor aan te geven.

Een goede overheid is een open overheid. D66 wil dat Dijk en Waard een transparante gemeente wordt. De gemeente moet makkelijk bereikbaar zijn, alles moet na te lezen zijn en de Raads- en Commissievergaderingen moeten altijd gestreamd worden. D66 wil de toegang tot informatie zo breed mogelijk zien. Daarom wil D66 dat er een actieve aanpak komt van laaggeletterdheid. Daar horen cursussen voor inwoners bij, maar ook voor medewerkers om informatie zo naar buiten te brengen dat iedereen die kan begrijpen.
Een goede overheid geeft ook zelf het goede voorbeeld. Etnische indicatoren in overheidsinstrumenten moet herkend en afgeschaft worden. Medewerkers moeten bewust zijn van de invloed van hun handelen. En anoniem solliciteren bij de gemeente moet de norm worden.

In de lokale politiek is dualisme minstens net zo belangrijk als in de landelijke politiek. D66 streeft naar een beter werkend dualisme. De gemeenteraad en het college van B&W heeft eigen gescheiden rollen. Het college bestuurt, de raad stelt kaders en controleert.

Dijk en Waard staat niet op zichzelf. Samenwerking met de regio is essentieel. Ook de regio is er voor de inwoners en niet andersom. Daarom wil D66 dat Dijk en Waard zich sterk gaat richten op grenzeloos besturen.

Heerhugowaard is nu lid van de coalitie van Regenbooggemeenten. Uiteraard moet Dijk en Waard dat lidmaatschap voortzetten. Een open en vrije samenleving staat pal voor gelijkheid: een plek waar je jezelf kan zijn.