Digitale samenleving en privacy

De nieuwe gemeente Dijk en Waard zal een ambitieuze, moderne en toekomstgerichte gemeente worden. Daar hoort een uitmuntende digitale infrastructuur bij, zowel voor ondernemers als inwoners.

D66 wil dat Dijk en waard initiatieven van inwoners en ondernemers om glasvezel aan te leggen, zoveel mogelijk ondersteunt. Uiteindelijk moet er in 2026 een dekkend glasvezelnetwerk in alle buitengebieden zijn.

De gemeentelijke organisatie moet in deze digitale wereld goed bereikbaar en beschikbaar zijn. D66 wil dat iedere inwoner een persoonlijke internet pagina (PIP) bij de gemeente krijgt. Met zo’n PIP hebben inwoners zelf controle over en inzicht in hun eigen dossier. Ook moet er een digitaal volgsysteem komen voor vergunningsaanvragen, moeten er meer mogelijkheden komen om digitaal klachten in te dienen en moeten subsidies makkelijk online aan te vragen zijn.

Hoewel D66 de nadruk legt op het belang van digitaal, mag niet worden vergeten dat sommige inwoners digitaal nog niet kunnen meekomen. Voor hen moet er altijd een fysiek aanspreekpunt blijven en de mogelijkheid om bijvoorbeeld vergunningen op papier aan te vragen. Tevens moet de informatie op de site en andere digitale bronnen toegankelijk zijn voor laagge- letterden. Daarnaast wil D66 dat de gemeente digicoaches inzet om iedereen die dat wil, te ondersteunen.

D66 wil dat de website van de gemeente snel en goed bereikbaar is. Alle belangrijke informatie moet makkelijk te vinden zijn. Zo moeten alle inwoners en ondernemers altijd toegang tot een up-to-date volgsysteem over diverse (grote) projecten. Ook moet van alle informatie die Dijk en Waard digitaal plaatst, de bron te herleiden zijn.
D66 heeft privacy hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens moeten altijd veilig zijn en alleen beschikbaar voor degenen die ze echt nodig hebben. Dat betekent dan ook dat Dijk en Waard als vanzelfsprekend alle AVG-regels naleeft.

Digitale veiligheid moet een prioriteit zijn in het beleid van Dijk en Waard. D66 wil een periodiek beoordeling de digitale veiligheid van de gemeentelijke organisatie, waarvan de uitkomsten openbaar gemaakt worden.