Algemene beschouwingen 2022

Tijdens de Kadernota 2023 heeft D66 Dijk en Waard samen met andere partijen 5 moties ingediend en alle zijn aangenomen!

1. We willen in 2050 als gemeente volledig circulair zijn. Circulaire economie is het fundament voor een economisch toekomstbestendige gemeente. Het college gaat hier verder mee aan de slag.

2. Vaart maken met het verduurzamen van het vastgoed van de gemeente. D66 Dijk en Waard ziet graag dat er nu echt stappen worden gemaakt naast het goede werk wat al verricht wordt.

3. D66 Dijk en Waard staat voor preventie in het sociale domein, dit levert namelijk gezondheidswinst op. Daarom willen we dat het college eerder start met het opstellen van een Preventie Akkoord, niet starten in 2023, maar al in 2022.

4. Alle stukken van de gemeente moeten in heldere taal geschreven zijn. De begroting en de jaarrekening moet geen stuk zijn voor specialisten, maar leesbaar zijn voor alle inwoners. 

5. De gemeente moet voor verenigingen mogelijk maken dat mensen zich kunnen insmeren met zonnebrand. Zo voorkomen we veel leed.